От днес може да се кандидатства за ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовия пазар на малки и средни предприятия по линия на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Ваучерната схема е на стойност малко над 1,5 млн. лева, като се очаква тя да мобилизира допълнително 15 млн. лева, каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Ваучерите са 30 и всеки е на стойност 50 000 лева. Документи могат да подават за срок от 24 месеца, като не само малки и средни фирми, но и микро предприятия могат да участват в схемата.

Преди да кандидатстват, фирмите трябва да проведат процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 160 от 1 юли от 2016 г., с която да изберат борсов посредник и да подпишат с него договор. Посредникът подготвя документите за листване на дружеството на борсата и се кандидатства в агенцията за малки и средни предприятия през ИСУН и така стартира процедурата. Имат срок от девет месеца за набиране на капитала на борсата, като трябва да съберат поне 500 000 лева, за да бъде процедурата обявена за успешна и след приключването й борсовият посредник чрез МСП-то да си получи тези 50 000 лева по линия на схемата. Документите на кандидатите ще се разглеждат на принципа - първи по време - първи по право. Оценката за допустимост ще е със срок от десет дни.

Ако схемата се развива успешно, има още 2,4 млн. лева, които ще бъдат отпуснати по същата схема. Според председателя на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев още в началото на следващата година може да се отвори новата схема и по нея да бъдат отпуснати допълнителни петдесет ваучера.

Според статистически данни, цитирани от Добрев, 200 000 души в България според доходите си формират средната класа, като от тях едва 1000 са индивидуалните инвеститори на БФБ. Останалите си купуват апартамент, за да го отдават под наем, което е трудно ликвидна инвестиция, а доходността традиционно в България е около 2 - 3 процента. Добрев цитира и данни за САЩ, където 54 на сто от населението участва на капиталовия пазар. В Европа числата са по-малки, но са стотици пъти по-високи от тези в България, допълни той.

Лъчезар Борисов съобщи, че целта на схемата е мобилизация на капиталовия пазар и търсене на синергия с останалите инструменти на финансовия инженеринг, а основна задача е подкрепа на МСП при достъпа им до финансиране. Той цитира данни от есенната макроикономическа прогноза, според която инвестициите в структурата на БВП ще имат растеж от 8,9 на сто до края на 2018 година в реално изражение, а през 2019 г. се очаква 9,5 на сто реален ръст на инвестициите в структурата на БВП. Икономическият растеж вече се движи от инвестициите, а не само от потреблението и износа, каза заместник -министърът. От гледна точка на финансиране към частния сектор се очаква 2018 г. да завърши със 7,5 на сто реален растеж. Като се изключат домакинствата, през 2018 г. ръстът на кредитите към бизнеса се очаква да е 6,3 на сто, а през 2019 г. да е 6,9 на сто, а през 2020 г. - 7,4 на сто. Заместник-министърът цитира данни от анализ за 2017 г. на база на данни на НСИ, според който в България има 4,350 млрд. лева инвестиции от компании с мажоритарно чуждо участие и спрямо 2016 г. това е ръст от 9,55 на сто.

По данни на ръководството на управляващия орган на оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" досега над 1900 са бенефициентите и над 800 млн. лева са изплатени средства.