Комисията за финансов надзор (КФН) създаде специален електронен адрес: employee_signals@fsc.bg, на който служители на поднадзорни на регулатора лица могат да сигнализират за възможни или извършени нарушения на приложимите нормативни актове, уреждащи дейността на съответното отговорно лице. Това се казва в съобщение на сайта на регулатора.

Както е известно, КФН наблюдава капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар в страната. Така че служителите в компании от трите сектора могат да подават сигнали, без да се страхуват, че ще бъдат разкрити и съответно уволнени. От регулатора твърдят, че електронният адрес представлява специален комуникационен канал, осигуряващ сигурност за служителите, подали сигнали до регулатора. По този начин е гарантирана анонимността им пред работодателя.

Съгласно Закона за Комисията за финансов надзор подаването на жалба или сигнал не може да е основание за неблагоприятно или несправедливо третиране на служителите на съответното поднадзорно лице. Освен това лицата, работещи по трудово правоотношение в поднадзорни на КФН лица, подали жалба или сигнал имат право на защита срещу дисциплинарно уволнение.

Остава да видим дали това ще доведе до повече сигнали за корупция и нарушения към регулатора.