Асоциацията на търговците на магарета казва, че предложената забрана за клане на магарета в Нигерия ще доведе до загуба на работни места за три милиона нигерийци, предаде за БТА нигерийската агенция НАН.

Националният председател на асоциацията г-н Ифеаний Дайк каза това на еднодневно публично изслушване на осем законопроекта за сектора на селското стопанство.

Публичното изслушване, което се проведе в понеделник, беше организирано от сенатската комисия по земеделие и развитие на селските райони, председателствана от сенатор Бима Енаги.

НАН предаде, че законопроектът е озаглавен: "Регламент за клане на магарета и законопроект за сертифициране на износа, 2020 г." и е внесен от сенатор Яхая Абдулахи.

Законопроектът, който мина на второ четене на 6 юли 2021 г., цели да предотврати изчезването на магаретата предвид тяхната естетическа, екологична, образователна, историческа, развлекателна и научна стойност за нацията.

Той също така се стреми да обяви магаретата за застрашен вид, който в резултат на безразборно клане с цел събиране на кожата им значително е изчерпал националното стадо.

В своето становище Дайк каза, че пълната забрана за клане на магарета не е решение на прогнозираното изчезване на магарета в страната.

"Трябва да знаем, че пълната забрана, както се предлага в този законопроект, ще създаде мощни групировки за контрабанда, които се стремят да получат продукти от магаретата за износ в Китай, като по този начин саботират икономиката", каза той

"Пълната забрана за убиване на магарета и износ на продукти от магарета е заради болезнения страх от изчезването им, без да се осъзнава, че решението е в регулирането, животновъдството и развъждането. Кравите, които ние колим повече от 50 000 на ден, не са изчезнали, така че как може магаретата със същия период на бременност като кравата да изчезнат. Трябва да насърчаваме развъждането и животновъдството", каза той.

Дайк каза още, че търговците са инвестирали сериозно през годините и също така са подписали меморандум за разбирателство с Националния изследователски институт за животновъдство за отглеждането и производството на пет милиона магарета в рамките на 10 години.

"Ние предприехме това действие, за да увеличим местната популация от магарета в Нигерия, за да избегнем изчезването им", каза той.

Той каза, че регулирането на магаретата, политиката за развъждане и животновъдство ще създадат милиони възможности за работа, като се започне от фермери, търговци, кланици, логистика и износ.

"Всеки от тези сегменти е много важен за генерирането на приходи в нашата икономика чрез данъчно облагане и събиране на такси направо от местните власти към щатите и към федералното правителство. Прогнозата е, че бизнесът с магарета, ако бъде правилно регулиран, е в състояние да инжектира 10 милиарда найри годишно в нашата икономика", каза той.

Дайк призова Сената да разгледа тежкото положение на над три милиона нигерийци, които ще останат без работа и бизнес, ако законопроектът бъде приет.

Г-н Максуел Окпара, практикуващ юрист и активист за правата на човека, каза пред агенция НАН, че законопроектът е пресметнат опит някои нигерийци да бъдат извадени от бизнеса, добавяйки, че бизнесът с клането на магарета съществува от 70 години.

Той каза, че търговците са били по-притеснени от изчезването на магаретата, поради което са прибeгнали до отглеждане на повече магарета чрез създаване на системи за животновъдство, за да се задържат в бизнеса.

Окпара каза, че не е против наличието на законова рамка за регулиране на бизнеса с магарета, но призова законът да бъде формулиран така, че да защитава нигерийците в бизнеса по веригата на добавена стойност на магаретата.

Член на Камарата на представителите, Мохамед Дати, в своите забележки каза, че "законопроектът има за цел да забрани изцяло убиването и износа на магарета за Китай. Китай използва магарешката кожа за традиционната си медицина."

"Това животно е изправено пред изчезване и е животно, което не можете да развъждате в големи количества поради много ниската степен на плодовитост. Основният печеливш в тази търговия са търговците на магарета в Китай с печалба от 293 милиона долара през 2016 г. в ущърб на живеещите в селата на Африка и Карибите", каза Дати.

По-рано председателят на комисията каза, че публичното изслушване е за да се чуят мненията на заинтересованите страни и широката общественост в опит да се излезе със съответното законодателство, което да насърчава селското стопанство в страната.