На заседанието си вчера Комисията за финансов надзор взе решение да заличи от регистрите застрахователния брокер ЕТ "Иренавто". Като основание е посочен чл. 312, алинея 1, точка 11 от Кодекса за застраховане.

КФН изпрати писмо до "ЗК Лев Инс" АД с искане за предоставяне на допълнителна информация относно намерението на дружеството да извършва дейност по застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" на територията на Република Полша при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Още две дружества, които в момента имат лиценз за застрахователен брокер са подали искане да бъдат заличени от регистъра, но за да стане това, регулаторът изисква допълнителни документи, става ясно още от публикуваните решения от вчерашното заседание. Това ас  "Ар - брокер" EООД и "Егида Брокерс" ООД .