Комисията за финансов надзор /КФН/ отне лиценза на инвестиционния посредник "Прогресива Трейдинг" ООД с предишно наименование "ББГ Симекс-България" ООД, съобщи пресцентърът на КФН.

В комисията се получени много сигнали, че преди отнемането на лиценза, а също така и след решението на КФН, на клиенти на инвестиционния посредник, които имат договори с "Прогресива Трейдинг" или с "ББГ Симекс-България", се е обаждало лице, което се представя с имената Стоян Манчев. Същият понякога е твърдял, че е член на Комисията за финансов надзор, а в други случаи, че има договор с КФН за връщане на парите на клиенти на дружеството. КФН официално заявява, че няма служител с такова име и не е упълномощавала никого да урежда отношенията между инвестиционния посредник и клиентите му, пише в съобщението.

Съгласно отнетия вече лиценз като инвестиционен посредник дружеството не е имало право да държи клиентски активи (включително финансови инструменти и парични средства), а само да приема и предава клиентски нареждания за транзакции с финансови инструменти и да предоставя инвестиционни консултации на клиенти. Затова средствата на клиентите се съхраняват не от инвестиционния посредник, а от друга финансова институция. Единственото лице, което ще има правомощия да урежда отношения с лица, към които "Прогресива Трейдинг" ООД или "ББГ Симекс-България" ООД имат задължения, е ликвидаторът на дружеството, който ще бъде назначен от Агенцията по вписванията след влизане в сила на решението на КФН за отнемане на лиценза. Ликвидаторът ще бъде обявен по партидата на дружеството в търговския регистър, пише още в съобщението