Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ утвърди с 0,6 процента по-ниска цена на природния газ за третото тримесечие на 2019 г., съобщиха от регулатора.

Утвърдената цена на природния газ за третото тримесечие е в размер на 44,90 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това е намаление с 0,27 лв/MWh или с 0,6 процента в сравнение с действащата цена за второто тримесечие на 2019 г., посочиха от КЕВР.

В утвърдената от Комисията цена на природния газ не са включени цените за достъп и пренос през газопреносната мрежа, които клиентите трябва да заплащат на крайните снабдители, допълниха от регулатора.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита условията, залегнали в действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром експорт", промените в курса на щатския долар спрямо лева, калоричността и количествата природен газ за съответното тримесечие, уточниха от КЕВР.

Наскоро енергийният министър Теменужка Петкова обяви, че с изграждането на инфраструктурните проекти се създават условия за доставка на природен газ от различни източници.

"Либерализацията на пазара на природен газ в България се случва в точния момент", каза тя.

Парламентът вчера прие на първо четене създаването на газова борса. Гласуваните промени в енергийния закон ще създадат условия за ефективна либерализация на пазара на природен газ и установяване на ликвиден пазар. Само един депутатски глас беше регистриран против поправките.