Във връзка с резките изменения през последните дни на цените на електроенергията на свободния пазар председателят на КЕВР доц. Иван Иванов (на снимката) днес проведе среща с изпълнителния директор на Българската независима енергийна борса ЕАД /БНЕБ/ Константин Константинов. Това съобщиха от пресцентъра на КЕВР.

В изпълнение на законовите правомощия на КЕВР за мониторинг и контрол на пазара на електроенергия на едро по искане на енергийния регулатор ръководството на БНЕБ ще предостави подробна информация за сключените сделки през този период във всички сегменти на борсовата търговия.

Работодателските организации предупредиха, че умишлено се създава дефицит на електроенергия. "На 7 май имаше нормално и адекватно предлагане и нормална цена на тока. След това количеството енергия, която НЕК предложи на пазара ден напред беше три пъти по-малко и цените изхвърчаха. В пъти по-висок ток от съседите. Ние имаме 84 евро на мегават час, а всички около нас са на 44", обясни ситуацията Васил Велев, председател на АИКБ.

Защо умишлено се намаляват мощностите на държавния и на частните електроцентрали, за да се получи изкуствен недостиг, защо го прави НЕК. Най-тревожното е, че тази борса, която се нарича "Ден напред" за търговия на електроенергия, която може така грубо да се влияе върху цените и предлаганите количества, се нарича свободен пазар, коментира по Нова Славин Янакиев, директор на леярна фабрика "Подем" в Стара Загора.