През периода януари-май 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 23.4 на сто спрямо същия период на 2020 г. и е в размер на 17 616.9 млн. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

През май 2021 г. износът за ЕС нараства с 31.4 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3363.2 млн. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - май 2021 г. се увеличава с 25 на сто спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 17 879.5 млн. лева (по цени CIF).

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария.

През май 2021 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 50.4 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3682.7 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари-май 2021 г. е отрицателно и е на стойност 262.6 млн. лева.

През периода януари-юни 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 14.4 на сто в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 10 580.7 млн. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

През юни 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 26.8 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1838.6 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари-юни 2021 г. се увеличава с 24.2 на сто в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 13 970.7 млн. лева (по цени CIF).

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна.

През юни 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 44 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 690.0 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари-юни 2021 г. е отрицателно и е в размер на 3390.0 млн. лева. През юни 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 851.4 млн. лева.