Производството на електроенергия в периода 01.01.2018 г. - 21.10.2018 г. се е повишило с 0.37 на сто спрямо периода 01.01.2017 г. - 21.10.2017 г. Това показват последните оперативни данни на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/.

От 1 януари 2017 г. до 21 октомври 2017 г. са били произведени 35 875 813 мегаватчаса /MWh/ електроенергия, докато за за аналогичния период на тази година произведеният ток е 36 008 311 MWh, сочат данните на ЕСО.

Потреблението в страната за периода 01.10.2018 г. - 21.10.2018 г. спрямо 01.10.2017 г. - 21.10.2017 г. е спаднало с 4.37 пункта. Цифрите на ЕСО сочат, че през първите десет месеца и 21 дни на изминалата година са били изразходвани 31 440 380 MWh ток, докато през аналогичния период на тази година потребеното количество електроенергия е 30 067 249 MWh.

Данните показват, че от началото на годината до 21 октомври 2018 г. България е изнесла с 33.95 процента повече ток спрямо този период на изминалата 2017 г. За периода 01.01.2018 г. - 21.10.2018 г. страната ни е изнесла 5 941 062 MWh електроенергия, докато в периода 01.01.2017 г. - 21.10.2017 г. - 4 435 433 MWh.

С 4.47 процента по-малко е произведената електроенергия от базовите мощности като АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2" и т.нар. американски централи - ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3", сочат още данните на ЕСО. Ако от началото на 2017 г. до 21 октомври 2017 г. от базови мощности са били произведени общо 30 536 073 MWh, то за аналогичния период на тази година произведеният ток от базовите централи е 29 171 587 MWh.

С 6.47 пункта по-малък е делът на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ в преносната мрежа. През периода 01.01.2018 г. - 21.10.2018 г. техният дял е 991 398 MWh, докато за аналогичния период на 2017 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил 1 059 938 MWh.

Вятърните електроцентрали /ВяЕЦ/, които са участвали в преносната мрежа, са произвели с 6.79 процента по-малко ток от 1 януари до 21 октомври тази година. В този период отчетеният ток от ВяЕЦ в преносната мрежа е 548 773 MWh, докато за периода 1 януари до 21 октомври миналата година произведеният ток от ВяЕЦ е бил 588 765 MWh.

За периода 01.01.2018 г. - 21.10.2018 г. спрямо 01.01.2017 г. - 21.10.2017 г. фотоволтаичните централи /ФЕЦ/ са произвели с 1.39 по-малко електроенергия, с която са участвали в преносната мрежа. За първите десет месеца и 21 дни на тази година от ФЕЦ е отчетен произведен ток, който е постъпил в преносната мрежа, от 331 843 MWh, докато за аналогичния период на миналата година отчетеното количество електроенергия е било 336 533 MWh.

При централите, които работят на биомаса, тази година се отчита спад на произведената електроенергия, която е постъпила в преносната мрежа, с 17.72 пункта. За периода 01.01.2018 г. - 21.10.2018 г. те са произвели 110 782 MWh, докато за аналогичния период на 2017 г. са били произведени 134 640 MWh.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е с 11.07 процента по-малко, показват още оперативните данни на ЕСО. От началото на годината до 21 октомври 2018 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 1 377 231 MWh електроенергия, докато за същия период на миналата година участието на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа е било 1 548 747 MWh. При този сегмент спадът е най-голям при вятърните електроцентрали, които от началото на тази година до 21 октомври са участвали в разпределителната мрежа с 463 642 MWh, докато за аналогичния период на миналата година тяхното участие е било 535 719 MWh. В случая се отчита спад от 13.45 процента.