През периода януари - април 2022 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 28 781.3 млн. лв., което е с 33.6% повече в сравнение със същия период на 2021 година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Само през април 2022 г. общият износ на стоки възлиза на 7 648.7 млн. лв. и нараства с 29.6% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - април 2022 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 32 678.7 млн. лв. (по цени CIF), или с 40.5% повече спрямо същия период на 2021 година. През април 2022 г. общият внос на стоки нараства с 37.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 8 362.2 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - април 2022 г. и е на стойност 3 897.4 млн. лева. През април 2022 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 713.5 млн. лева.

Търговията с ЕС

През периода януари - март 2022 г. износът на стоки от България за останалите страни от ЕС се увеличава с 36,9 на сто спрямо същия период на 2021 г. и е в размер на 14 203,8 млн. лева, показват предварителни данни на НСИ.

През март 2022 г. износът за ЕС нараства с 49,4 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 598,9 млн. лева.

През периода януари - март 2022 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (286.5%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (119.7%).

Таблица: НСИ

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - март 2022 г. се увеличава с 31 на сто спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 13 842,0 млн. лева (по цени CIF). През март 2022 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС нараства с 32,4 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 292,8 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (217.6%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - март 2022 г. е положително и е на стойност 361,8 млн. лева.

Търговията с трети страни

През периода януари - април 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 27.5% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 9 224.7 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Съединените американски щати, Република Северна Македония, Обединеното кралство, Китай и Египет, които формират 52.6% от износа за трети страни.

През април 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 16.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 295.9 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - април 2022 г. се увеличава с 58.3% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 14 385.0 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През април 2022 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 57.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 910.5 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни през периода януари - април 2022 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2021 г. е отчетено в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (151.3%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (138.7%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - април 2022 г. е отрицателно и е в размер на 5 160.3 млн. лева. През април 2022 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1 614.6 млн. лева.