Експерти от компанията Гранд Енерджи Дистрибюшън предоставят съвети за избор на търговец на електрическа енергия, с който фирмите да сключат договор при условия, които лично ги удовлетворяват.

- Предстои промяна за всички стопански потребители на електрическа енергия. Ще ни разкажете ли накратко за нея?

- След влезли в сила промени в Закона за енергетиката от 1 октомври 2020г. всички фирми трябва да изберат търговец на електрическа енергия. Казано накратко, стопанските потребители на електрическа енергия ще трябва да излязат на свободния пазар. Разликата с регулирания пазар е, че цените се договарят свободно между доставчик и клиент.

- Има ли краен срок за това?

- Да. Всички фирми трябва да преминат на свободния пазар до 30.06.2021 година.

- Какво ще се случи с тези, които останат на регулирания пазар и след 30.06.2021 година?

- Всички фирми, които на 01.07.2021 година не са избрали доставчик на електрическа енергия ще бъдат прехвърлени автоматично към т.нар. Доставчик от последна инстанция. Функцията на доставчика от последна инстанция е да осигурява електрическа енергия при непредвидени обстоятелства. Не препоръчваме този вариант, защото клиентите ще плащат по служебни цени, които ще са завишени спрямо пазарните. Съветваме фирмите сами да изберат търговец на електрическа енергия, с който да сключат договор при условия, които лично ги удовлетворяват.

- Споменахте, че от 1 октомври стопанските потребители трябва да преминат на свободния пазар. Споменахте краен срок след 9 месеца. А ще има ли разлика през тези 9 месеца за фирмите, които още са на регулирания пазар? Да не би да останат без ток?

- Тези, които не са сключили договор с нов доставчик, остават при сегашното си ЕРП, но то ще им продава електроенергия по лицензията си за търговец. В този случай фирмите ще трябва да подпишат типов договор за покупко-продажба на електрическа енергия с електроснабдителното дружество, а цените ще са пак служебно определени от самото електроснабдително дружество.

Хората (стопанските потребители) няма да останат без ток само защото все още не са си избрали доставчик на електрическа енергия. Потребителите ще получават доставка на електроенергия въз основа на подписан типов договор с местното електроснабдително дружество, който ще е валиден до 30.06.2021 г., с променени правила и нови цени. Подчертаваме, че дори и след смяната на доставчика клиентите остават при същия оператор на разпределителната мрежа, т. нар. ЕРП. Негова грижа е поддръжката на мрежата, отстраняването на аварии, смяна и отчет на електромерите и т.н.

- Какви са тези типови договори? Крият ли рискове? Трябва ли подписалите ги да се притесняват за нещо?

- Не, типовите договори реално защитават интересите на фирмите, които все още не са избрали нов доставчик. Сключването на типов договор е единственото временно решение за стопанските потребители, докато изберат търговец на електрическа енергия, с който да излязат на свободния пазар.

- Да се върнем към процедурата по смяна на доставчика. Дълга ли е?

- За потребителите не, за търговците по-скоро да.

Заявления за смяна на доставчика се приемат до 10-то число на всеки месец. Промяната влиза в сила от 1-во число на следващия месец. До 10-то число на всеки месец потребителят трябва да подпише договор с избрания от него търговец на електрическа енергия и само по този начин ще може да излезе на свободния пазар от следващия месец. Административните дейности, свързани с процедурата по преминаването на клиента на свободния пазар, реално отнемат 20 дни, като всичко необходимо се извършва от новия доставчик - търговец на електрическа енергия. Ангажиментът на стопанския потребител е само да си избере търговец на електрическа енергия, с който да сключи договор.

- Като проблем от много експерти се отчита липсата на информираност от страна на потребителите, най-вече по отношение на участниците на пазара. В чужбина как е преодолян този проблем, докато е извършван процесът на либерализация?

- В другите държави от ЕС са въведени инструменти за сравняване на офертите на различните фирми - търговци на електрическа енергия. Те са одобрени от националните регулаторни органи. Доколкото знаем, Комисията за енергийно и водно регулиране работи по създаването на платформа, която ще изпълнява тази роля. Със сигурност подобен инструмент ще е в полза на потребителите и ще ги ориентира за това какви оферти за покупко-продажба на електрическа енергия се предлагат от търговците.

- За да се постигне либерализация, се налага и домакинствата да преминат на свободния пазар. Кога ще стане това?

- Реално след 01.07.2021 година само домакинствата ще останат на регулиран пазар. Очакваме след тази дата да бъде обявен срок, в който и те да са задължени да преминат на свободния пазар на електрическа енергия. Те представляват около 40% от потреблението на електроенергия в страната.