Няма да има увеличение на цените на топлинната енергия през новия отоплителен сезон 2020-2021 г. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ Иван Иванов по повод на публикации в СМИ за предстоящо значително увеличение на цените на топлинната енергия от 1 юли 2020 г. Той направи специално изявление, излъчено на страницата на регулатора.

"В края на месец март 2020 г. топлофикационните дружества в страната представиха в КЕВР заявленията си за цени на топлинната енергия за новия отоплителен сезон 2020-2021 г. Регулаторът изиска и неповерителни версии на техните заявления, които на 10 април т.г. бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР. Това позволи всички заинтересовани страни да се запознаят с направените от дружествата предложения. Анализът на заявленията на топлофикационните дружества показва, че те искат значително увеличение на цената на топлинните услуги", отбелязва в изявлението си председателят на КЕВР.

"Като председател на Комисията искам категорично да заявя, че всякакви искания за предстоящо увеличение на цените на топлинната енергия са изцяло неоснователни. КЕВР ще коригира по справедлив начин всички заявления за цени, като отстрани неправомерни поисканите разходи и няма да допусне увеличение на цените", подчертава Иван Иванов.

"Напротив - след същественото намаление на цената на природния газ, който влияе най-силно върху цените на топлинната енергия, мога да заявя, че цената на парното отопление и топлата вода през новия отоплителен сезон ще бъде по-ниска от цената през изминалия сезон", категоричен е председателят на енергийния регулатор.

Иван Иванов уверява, че "регулаторът ще отчете намалението на цените на природния газ и в предходния период от м. август 2019 г. до м. март 2020 г. На всички български потребители на топлинна енергия и природен газ ще бъдат възстановени по справедлив начин надвзетите суми в резултат на неоправдано високата цена на природния газ през указания период."

"В тези трудни за всички нас дни Комисията ще защити интересите на потребителите, което е наш основен приоритет", казва в заключение нейният председател. Той се обърна към потребителите с думите: Посрещнете спокойно вкъщи най-светлия християнски празник - Възкресение Христово.