На анонимния дългосрочен сегмент на платформата за търговия на "Газов Хъб Балкан" ЕАД към 16.00 часа днес, 15 май, бе предложена оферта с период на доставка месец юни 2020 г., с цена 18.80 лв./MWh. Това е цена с 14 % по-ниска от прогнозната регулирана цена за месец юни 2020 г., съобщиха от дружеството.

Платформата остава отворена за сделки за месечен продукт "Юни 2020" до последния работен ден на текущия месец, което потенциално би довело и до реална сделка за предлаганите при съответната цена обеми, отбелязват от "Газов Хъб Балкан".

От дружеството добавят, че в предложената оферта с цена 18.80 лв./MWh са включени и разходите за достъп и пренос до виртуална търговска точка, което прави цената още по-конкурентна.

В сегмента "в рамките на деня" към 16.00 часа днес е изтъргуван природен газ в обем от 1470 MWh при средна цена от 20.71 лв. за MWh. Клиенти на борсата пък осъществиха сделка с период на доставка "уикенд 16/17.05" в общ обем от 2600 MWh при цена от 20.65 лв.

Преди няколко дни "Булгаргаз" предложи на КЕВР за утвърждаване прогнозна цена за юни 2020 г. от 21.97 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).