Над 90 на сто от анкетираните от Германо-българската индустриално-търговска камара фирми са засегнати от спирането на доставките на природен газ от Русия.

Във връзка със съобщението на българското министерство на енергетиката за спирането на доставките на природен газ от Русия, считано от 27 април 2022 г., Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) проведе блицанкета, за да обобщи нагласите и очакванията на своите членове за сигурността на доставките на газ и свързаните с това последствия за бизнеса. Това съобщиха от Камарата в последния брой на бюлетина си Bulgarien Aktuell.

Проучването бе проведено в периода от 28 април до 12 май и в него се включиха 25 фирми. В по-голямата си част това са български предприятия, поддържащи търговско икономически отношения с Германия, както и инвеститори от Германия. 72 на сто от участвалите фирми са малки и средни предприятия с по-малко от 250 служители. 28 на сто са големите компании. В допитването участие взеха компании от различни браншове: "Услуги" (36 на сто), "Преработвателна индустрия" (32 на сто), "Строителство" (12 на сто), "Енергетика и водоснабдяване, преработка на отпадъци" (8 на сто), и други (12 на сто).

92 на сто от участвалите завяват, че сегашната ситуация вече оказва влияние върху бизнеса им в България. На въпроса "Как засяга бизнеса Ви?" най-много гласове са дадени за "Поскъпване на стоки или услуги" (70,83 на сто), "Логистични затруднения" (45,83 на сто), "Ограничаване на бизнес дейността" (33,33 на сто). 20,83 на сто посочват, че понастоящем не е възможна оценка на последиците. Опцията "Спад в търсенето" е посочена от 16,67 на сто, а "Нарушени продажби" от 12,50 на сто. Опциите "Съкращаване на служители", "Анулиране на поръчки от клиенти" и "Други" получават 4,17 на сто.

На въпроса "При евентуална невъзможност за своевременна доставка на газ от алтернативни източници какви ще бъдат последствията за Вашия бизнес" 72 на сто посочват "По-високи разходи за енергия, суровини и производствени ресурси", следвано от "Намаляване на производствения капацитет" и "Намаляване на входящите поръчки" с по 24 на сто, 20 на сто посочват "Липса на суровини и материали", а по 12 на сто получават "Спиране на дейността", "Увеличаване на търговските бариери", "Служителите ще преминат на половин работен ден" и "Служители ще бъдат съкращавани. "Служители ще бъдат пуснати в платен или неплатен отпуск" - 8 на сто и "Друго" - 8 на сто.

На въпроса "Колко дълго можете да поддържате бизнеса си при настоящите обстоятелства?" по 32 на сто получават опциите "Не е точно предвидимо" и "Не оказва влияние", по 16 на сто - "1-3 месеца", и "4-6 месеца", 4 на сто посочват - "1 година максимум".

На въпроса "Какви мерки смятате да предприемете като противодействие на ситуацията?" 50 на сто отговарят, че ще предприемат мерки за спестяване на средства/ограничаване на разходите, 45,83 на сто отговарят с "Инвестициите се отлагат / анулират", 37,50 на сто - с "Промяна на бизнес концепцията", 8,33 на сто посочват - "Съкращаване на персонал", 4,17 на сто - "Намаляване на разходите за изследователската и развойната дейност", 20,83 на сто - "Друго"

При попълването на анкетата на въпроса компаниите са имали възможност да посочат повече от един отговор, уточняват от Камарата.