Основният фактор диктуващ пазара на електроенергия остава COVID-19 и неговото отражение върху икономиката на Европа. Преди седмица можеше да се каже, че последното увеличение на случаите на коронавирусна инфекция не е довело до видимо въздействие върху потреблението на енергия и общата икономика, за разлика от сегашната.

Европейските електроенергийни борси в сегмента "пазар ден напред", демонстрират силна динамика. Ако миналата седмица стартираха условно разделени на синя и розова зона, то с ден за доставка 30 ноември европейските електроенергийни борси вече са с цени, вариращи до 65.47 евро за MWh (Полша). С изключения на Румъния (най-ниска - 43.83 евро за MWh) цените в сегмента "ден напред" на всички борси, отразявани от energylive.cloud са над 51 евро за MWh.

Стремежът към по-високи стойности стартира в средата на предишната седмица - 26 ноември. Тогава на румънската електроенергийна борса, с която Българската независима електроенергийна борса (БНЕБ) има физическа граница, цените достигнаха 66.95 евро за MWh, на унгарската - 65.57 евро за MWh. На БНЕБ постигнатата стойност бе съответно - 65.59 евро за MWh. В този ден в сегмента "пазар ден напред" цените на електроенергийните борси в Германия и Франция скочиха с 20.6 и 15.2 процента съответно и надхвърлиха 54 и 56 евро за MWh.

3e-news.net

Ценовите нива, при търговията в сегментна "ден напред" ден по-късно - с доставка 27 ноември продължиха да се покачват. Стойностите на борсите във Франция и Германия скочиха двойно спрямо година по-рано - до 60.09 евро за MWh и 64.73 евро за MWh. Безспорно рекордът се пада на Румъния и Унгария - 79.59 евро за MWh. Смущаващо високи са и цените бяха отчетени и на другите две борси, с които БНЕБ (IBEX) има физическа граница - на електроенергийната борса в Сърбия постигнатата цена е 68.59 евро за MWh, а на тази в Гърция - 72.01 евро за MWh. Като цяло, електроенергийните борси на Унгария, Румъния и Гърция отбелязаха най-високите ценови нива с ден за доставка 27 ноември.

Единствено на БНЕБ в този "инфарктен" за европейските електроенергийни борси ден стойността намалява (минус 8.1 %) до 60.27 евро за MWh. Погледнато отстрани, обобщаващите данни сочат, че за БНЕБ напрегнат е денят с доставка 26 ноември, в който постигнатата цена е 65.59 евро за MWh с малко над 19 евро за MWh отпреди месец и почти 28 евро отпреди година.

Бърз преглед върху пазара сочи, че дори и на двете борси, които държат доста ниски и умерени цени - тези на Португалия и Испания (OMIE ) надхвърлят нивото над 50 евро за MWh - 52.56 евро за MWh.

Потреблението на електроенергия и газ се нормализира през лятото и началото на есента. Цените на суровините се възстановиха частично от срива им през второто тримесечие. Прогнозите за растеж на БВП от водещите икономически изследователски институти бяха преразгледани в началото на ноември нагоре и сближени до ниво от -5% до -6%;, но като цяло прогнозите за цялата 2020 г. останаха силно отрицателни.

Важни за ценовите нива, постигнати на европейските електроенергийни борси се оказаха възобновяемите енергийни източници и в частност електроенергията от слънцето и вятъра. Липсата на достатъчно вятърни мощности и в същото време намаляването на слънцегреенето, а съответно и на производството на електроенергия от фотоволтаични мощности оказаха своята роля за постигнатите по-високи стойности.