В ЕС остават предизвикателствата със събирането на ДДС и мита за стоките и услугите, предлагани по електронен път, сочи доклад на Европейската сметна палата (ЕСП).

Проверките са недостатъчни, за да се предотвратят измамите и да се разкрият злоупотребите, а принудителното събиране на ДДС и мита не действа ефективно. Скорошните промени и новите разпоредби за 2021 г. са насочени към някои от тези слабости, се добавя в документа.

Европейската комисия отговаря за митническото и данъчното законодателство в ЕС, а държавите събират ДДС и мита и върху сделките, извършвани по електронен път. По своето естество електронната търговия е особено податлива на нередности в това отношение, отчита палатата.

Международното сътрудничество е от съществено значение за пълната събираемост на данъците и митата от електронната търговия. Съществуващите договорености не се използват изцяло и обменът на данни между държавите е недостатъчен. Принудителното събиране на ДДС и мита не е ефективно. Държавите в ЕС не са в състояние да предоставят общи оценки за несъбраните приходи от ДДС, т.е. разликата между сумите, които следва да бъдат събрани, и действително събраните средства. Данъчните власти не могат да направят необходимото правилните суми на ДДС да се изплащат в точното време и в съответните държави от ЕС, се посочва в документа.

ЕСП отбелязва липсата на ефективен надзор върху презграничната електронна търговия. Според палатата проверките, извършвани от националните данъчни власти, са слаби, а наблюдението на ЕК е недостатъчно. ЕС не е в състояние да предотврати злоупотреби, като например умишлено занижаване на стойността на стоките под прага на освобождаване от ДДС и/или мита, допълва палатата.

Според ЕСП, въпреки правилата, които ще влязат в сила от 2021 г., е много вероятно занижаването на цените да продължи. Палатата отправя препоръки към ЕК и държавите в ЕС, сред които да проверяват внимателно спазването на праговете по отношение на ДДС/митата от страна на търговците; да подготвят правила за оценки за несъответствието в събраните от ДДС суми; да проучат прилагането на подходящи технологични системи за събиране на дължимите суми и за борба с измамите с ДДС в областта на електронната търговия