За първи път България излиза на картата на деривативните инструменти. Това става чрез фючърси върху електроенергията, търгувана на Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ), съобщава Investor.bg.

Още на 6 декември 2018 г. БНЕБ ЕАД е обявило в уеб страницата си сътрудничество с European Energy Exchange (EEX) от групата на Deutsche Börse Group.

Сътрудничеството предвижда ЕEX да предложи деноминирани в евро български финансови фючърси за продукти със седмична, месечна, тримесечна и годишна база, чиито финансов сетълмент се основава на постигнатата референтната цена на пазар "Ден напред" на БНЕБ ЕАД. Стартирането на търговията с финансовите деривативи е предвидено за първата половина на 2019 г. Фючърсите се търгуват на EEX, а не на БНЕБ ЕАД, но си остават върху български продукт.

European Energy Exchange (EEX) вече предлага такива фючърси за регионалните румънски, унгарски и гръцки електроенергийни пазари.

Плановете на ЕЕX предвиждат през 2019 г. предлагането на енергийни финансови фючърси да се разпростре и на пазарите на Сърбия и Словения. С това ЕЕX ще достигне до 20 пазарни зони още през първата половина на тази година. Покрити са още Германия, Франция, Великобритания, Скандинавия, Италия, Испания, Чехия, Полша и други.

"Сътрудничеството с БНЕБ ЕАД e решителна стъпка в развитието на енергийния пазар на Югоизточна Европа", казва д-р Тобиас Паулун, главен стратегически директор в EEX.

"От старта на енергийните фючърси на платформата на ЕЕX през 2017 г. търгуваните обеми в Централна и Югоизтчона Европа се увеличиха повече от трикратно. С представянето на българските енергийни фючърси ние следваме желанието на нашите клиенти за разширяването на техните възможности в този регион".

Очаква се към българските енергийни фючърси да има силен интерес.

От една страна - свидетели сме как производителите се оплакват, че не може да си планират цената на електроенергията и дори искат държавата да им гарантира стабилни цени на електроенергията. Фючърсите на седмична, месечна, тримесечна и годишна база са идеален вариант за планиране.

В момента румънските фючърси на електроенергия например са също седмични, месечни, тримесечни и годишни и са за текущата седмица и за следващите 4 седмици (общо 5 фючърса), за текущия месец и още 6 месеца (общо 7 фючърса), за следващите 7 тримесечия и за следващите 6 години. Това са общо 25 фючърса, които се търгуват борсово.

Според източник на Investor.bg именно фючърсите може да решат проблемите на промишлените потребители на електроенергия, а не държавна намеса.

На второ място - производителите ще могат да си планират приходите по-добре.

На трето място, българската електроенергия е активно търгувана в региона поради редица регионални особености, водещи до дисбаланси. Така например България разполага с ПАВЕЦ Чаира, която осигурява съхранение на нощната електроенергия и покриване на пиковите часове вечер.

Гърция има газови централи, които се активират при нужда (с мощност4,658 MW), а Румъния има голям вятърен парк от 3,2 MW (спрямо 0,6 MW в България), който дава евтина енергия в периодите на силен вятър. Всичко това поражда обмен на електроенергия между България, Гърция и Румъния и съответно интерес към търговията, включително с фючърси.

На четвърто място - деривативният пазар се очаква да увеличи търговията и на пазара "Ден напред".