Председателят на БУЛАТОМ Богомил Манчев бе категоричен, че атомната индустрия в България има решаващо значение за постигането на екологично чиста икономика и значимо място в бъдещия енергиен микс на страната.

"Нашата позиция, защитавана и от цялата ядрена общност в България, както и от големите индустриални консуматори на електрическа енергия, е че ядрената индустрия има място в нисковъглеродния енергиен микс от възобновяеми източници като вятърна и слънчева енергия", каза Манчев по време на онлайн дискусия за бъдещето на ядрената енергетика в България, организирана от БУЛАТОМ и 3е-news.net. По думите му за осигуряването на чиста и екосъобразна икономика в името на бъдещите поколения, ядрената общност в България настоява да се предприемат ясни и категорични стъпки в посока включването на атомната енергия в "Зелената сделка" на ЕС и да се предвиди финансова подкрепа за развитието на ядрени мощности наред с възобновяемите източници.

Съвсем скоро ще бъде предложен доклад с основни препоръки към страните от Г-20, в който се настоява да се поддържат съществуващите АЕЦ и да се строят нови, каза по време на дискусията международният енергиен експерт проф. д-р Холгер Рогнер.

3е-news  

От БУЛАТОМ настояват да се включи в стратегията за развитие на енергетиката на страната реализирането на проектите АЕЦ "Белене" и 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй", като за целта е подготвен меморандум, който ще бъда изпратен както до българските власти, така и до отговорните европейски институции.

"Голяма част от обществото е неинформирано за атомната енергетика. Изрично обясняваме на хората, че правим АЕЦ "Белене" на пазарен принцип и пазарът е този, който ще определи цените. Това е много важно и за нас като експерти, и за политическата класа, която носи отговорност, за да разбере населението решенията, които взимаме днес, защото утре ще е късно", уточни още Манчев. И даде пример, че Франция, Великобритания, Финландия, Унгария и други държави развиват активно ядрена енергетика.

Председателят на Комисията по енергетика в парламента Валентин Николов коментира, че е нужна информационна кампания в България относно "Зелената сделка" и мястото на атомната енергетика в нея. "Виждаме ясната тенденция, че българското общество подкрепя развитието на ядрената енергетика и имаме уникалността на това, че вече се движат и двата проекта - АЕЦ "Белене" и 7 блок на АЕЦ "Козлодуй", каза Николов. По думите му до 10 години няма да имаме изградена ядрена мощност, но трябва да започнем този процес, за да осигурим на бъдещите поколения надеждни доставки на електроенергия.

3е-news