Цените на природния газ, които влизат в сила от днес, са последните регулирани, по които бизнесът си купува горивото директно от "Булгаргаз". От края на годината индустрията ще трябва да излезе на свободния пазар. Изключение са само топлофикациите, които на този етап ще продължат да си купуват гориво от "Булгаргаз".

Според приетите наскоро промени в Закона за енергетиката "Булгартрансгаз" трябва да внесе в КЕВР заявление за платформа за борсова търговия до 15 октомври. Пак до тази дата и пак пред регулатора "Булгаргаз" ще трябва да представи план за количествата, които поетапно ще продава на бъдещата газова борса.

Анализаторът от Атлантическия съвет на България Васко Начев обаче смята, че до 2022 година няма как у нас да заработи газова борса.

"За да имаме газова борса, трябва да имаме няколко участници на пазара... Ако си представим, че големите играчи кажат на "Булгаргаз", че от 1 януари не искат неговата доставка, тогава ще стане много интересно, най-вече за "Булгаргаз", тъй като "Булгаргаз" така или иначе по дългосрочния договор трябва да доставя съответните количества 2,3 млрд. кубически метра на година, без да има на кого да ги продаде. Тогава ще има изкривяване на борсата, тъй като "Булгаргаз" ще приложи един или друг похват, така че да принуди същите тези големи консуматори да купуват от тях газ", коментира Начев.

По неговото мнение големите консуматори досега е можело да излязат от "оковите на "Булгаргаз" и да правят собствени доставки".

На въпрос дали борсата би оказала влияние върху цените, Васко Начев подчерта, че всичко зависи от това какъв механизъм ще бъде приложен от страна на регулатора.

"Ако регулаторът се съобразява с цената на газа на спотовия пазар, нещата ще изглеждат по един начин. Ако регулаторът се съобразява с цената по дългосрочния договор, нещата ще изглеждат по друг начин. Би трябвало цените да тръгнат надолу".

По думите на Начев "Турски поток" по никакъв начин не може да даде отражение върху борсата. "Руснаците в прав текст заявиха, че нямат намерение да участват на газовата борса в България. Тях ги интересува само транзита", отбеляза експертът.