Увеличението на цената на природния газ може да е по-високо от обявеното от "Булгаргаз", тъй като през предходното тримесечие цената е задържана чрез изкуствени буфери. Това каза Еленко Божков, бивш член на Комисията за енергийно и водно регулиране пред телевизия Блумбърг.

"Не трябва да се търсят възможности да се задържа цената за сметка на измислени буфери, както се случи през юни. Тогавашното задържане на цената може да доведе до по-голямо увеличение от обявените 15% от "Булгаргаз", тъй като използваният буфер вече се изчерпва. Това са 20 млн. лв. от прогнозирани количества, които не са били доставени", смята Божков.

Това преполага увеличение на цената с още 8% до 23%, което ще доведе и до ръст на цената на топлинната и електрическа енергия, обясни той.

"Големите губещи от това са гражданите, тъй като в началото на отоплителния сезон ще им се стовари сериозно увеличение на цената на топлинната енергия", прогнозира Божков.

Увеличението на цената на природния газ ще се отрази на производителите на хляб и тестени изделия, както и върху всички производства, свързани с природен газ и топлинна енергия, каза още бившият член на КЕВР.