Европейската комисия съобщи, че след преговорите с Еърбиенби (Airbnb), платформата е подобрила и изяснила напълно начина, по който представя предложенията за настаняване на потребителите и тези предложения сега съответстват на изискванията на правото на ЕС за защита на потребителите.

Дружеството разгледа всички искания, отправени от ЕК и националните власти за защита на потребителите да съобрази своята дейност и условия за ползване изцяло с правилата на ЕС, се посочва в съобщението.

Европейската комисия отчита, че:

  • вече при търсене на възможности за нощувка с избрани дати потребителите виждат общата цена на страница с резултати, включително всички приложими задължителни такси (например за обслужване, почистване и местни данъци);
  • вече няма изненадващи задължителни такси, които се появяват на страниците по-късно;
  • дружеството ясно разграничава предложенията на собственик или фирма;
  • предоставя на своя сайт леснодостъпна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове и всички необходими данни за уреждането на спорове.
  • от портала са преразгледали условията за ползване на услугата и поясняват, че потребителите могат да заведат дело срещу дружеството в съдилищата в своята страна на пребиваване;
  • зачитат основните законни права на потребителите да завеждат дело срещу стопанина на имота в случай на телесна повреда или други щети;
  • задължават се да не променят едностранно реда и условията, без предварително ясно да уведомят потребителите и без да им дадат възможност да прекратят договора.