Изследване на НСИ на производството и търговията с енергийни продукти показва годишен и месечен ръст при твърдите горива през януари 2022 г.  

Производството на твърди горива нараства през януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. с 11.5%, а на годишна база - с 99,3 на сто. Доставките за същите периоди растат съответно с 10 на сто и с 91 на сто.

При електроенергията месечният ръст е с 3.1%.

Производството на нефтопродукти е възстановено до обичайните си нива след проведения през предходните месеци планов ремонт на производствени инсталации: пропан-бутанови смеси - 4 хил. т, безоловен бензин - 146 хил. т, и дизелово гориво - 258 хил. тона. Производството на природен газ остава без изменение.

През януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 10.2%, безоловен бензин - с 57.7%, природен газ - с 5.2%, и електроенергия - с 5.5%. Същевременно намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси - с 15.8%, и дизелово гориво - с 13.9%.

Ето данните за производството и доставката на енергийни продукти:

Производство на енергийни продукти

През януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. нараства производството на:

 • твърди горива - с 11.5% до 3 613 хил. т;
 • електроенергия - с 3.1% до 5 168 ГВтч.

Производството на нефтопродукти е възстановено до обичайните си нива след проведения през предходните месеци планов ремонт на производствени инсталации:

 • пропан-бутанови смеси - 4 хил. т;
 • безоловен бензин - 146 хил. т;
 • дизелово гориво - 258 хил. т.

Производството на природен газ остава без изменение.

През януари 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на:

 • твърди горива - с 99.3%;
 • безоловен бензин - със 73.8%;
 • дизелово гориво - с 52.7%;
 • електроенергия - с 24.4%.

Намалява производството на:

 • пропан-бутанови смеси - с 33.3%;
 • природен газ - с 50.0%.

Доставки на енергийни продукти (за вътрешния пазар)

През януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. нарастват доставките на:

 • твърди горива - с 10.2% до 3 665 хил. т;
 • безоловен бензин - с 57.7% до 41 хил. т;
 • природен газ - с 5.2% до 387 млн. куб. м;
 • електроенергия - с 5.5% до 3 570 ГВтч.

Намаляват доставките на:

 • пропан-бутанови смеси - с 15.8% до 32 хил. т;
 • дизелово гориво - с 13.9% до 180 хил. т.

През януари 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на:

 • твърди горива - с 91.5%;
 • пропан-бутанови смеси - с 10.3%;
 • безоловен бензин - с 13.9%;
 • дизелово гориво - с 25.0%;
 • природен газ - с 1.6%;
 • електроенергия - с 4.1%.

НСИ отбелязва, че прави това изследване, за да осигури информация за производството и доставките за страната на основни енергийни продукти - електроенергия, твърди горива, природен газ и нефтени продукти. Проучването обхваща производители, вносители и износители на енергийни продукти. Основните наблюдавани показатели са производството и доставката на енергийни продукти.