До сега за цялата история на златодобива от недрата на земята са извадени 190 000 тона от жълтия метал, като през 21 век всяка година се добиват нови около 3000 тона. Това показват данните на Metals Focus.

Според експертите обаче, с всяка изминала година се увеличава себестойността на добиваното злато заради изчерпване на разработените и леснодостъпни находища. Запасите от този ценен метал на планетата ни не са безкрайни- откритите, но неразработени находища съдържат около 55 000 тона, а още 110 000 тона се намират в труднодостъпни места и разработването им ще бъде много скъпо.

Прогнозите сочат, че до 2070 година всички запаси от злато на планетата ще са изчерпани. Нови количества можем да намерим на Луната или на други планети, ако успеем да отидем там и да организираме работата по тях, което теоретично не е невъзможно.

Къде е вече добитото злато? 45% е в населението на планетата под формата на украшения и монети, още толкова се съхранява в кюлчета в Централните банки на повечето държави, около 10% е вложено в промишлени и медицински изделия.

През последните години се регистрира увеличението на търсенето на златни украшения и монети, както и за технологични цели, в обозримо бъдеще тази тенденция ще се запази.

Но купувачите в най-сериозни обеми на жълтия метал са Централните банки на държавите. Те купуват злато, за да гарантират оцеляване при евентуална финансова буря, която да обезцени валутите.