Дивидентите на публичните дружества намаляват за четвърта поредна година, като за 2017 г. са разпределени общо 143 млн. лв. спрямо 155 млн. лв. за 2016 г., показва анализ на Investor.bg. Намалението е с 8% на годишна база.

За 2015 г. дивидентите бяха за 167,5 млн. лв., за 2014 г. бяха 195 млн. лв. и за 2013 г. за 220 млн. лв.

Дивидент за 2017 г. е разпределен от 47 дружества по 48 емисии книжа, като две емисии имаше "София Комерс - Заложни къщи" АД поради наличието на привилегировани книжа. За 2016 г. дивидент бяха изплатили 48 дружества.

Дивидентите за 2017 г. по закон се разпределяха в следващата каландарна година след наличието на одитиран отчет, тоест през 2018 г. От тази година обаче може да се разпределят шестмесечни дивиденти и "Софарма" АД вече разпредели 0,05 лв. на акции за първото полугодие на 2018 г.

Дивидентите на всички публични компании са в пъти по-малки от дивидентите на отделни непублични компании като "Солвей-Соди" АД (167 млн. лв. за 2017 г.) или големите български банки с чужди собственици (Уникредит Булбанк с дивидент от 298 млн. лв. за 2017 г.), което определено не говори добре за представителността на родния пазар за националната икономика.

Лидери по размер на дивидента са "Химимпорт" АД с 15,1 млн. лв., "Софарма" АД с 14,8 млн. лв. (реалната сума е по-малка, защото компанията има голям дял обратно изкупени акции, по които не разпределя дивидент). На трето място е "М+С Хидравлик" АД с 11,5 млн. лв. Следват "Софарма Трейдинг" АД с 9,9 млн. лв., "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 9 млн. лв., "Монбат" АД със 7,5 млн. лв., "Спиди" АД с 6,4 млн. лв., "Агро Финанс" АДСИЦ с 5,7 млн. лв., "Софарма имоти" АДСИЦ с 5,5 млн. лв. и "Каучук" АД с 5 млн. лв.