Изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов дол инж. Емил Христов коментира политиките за възстановяването на сектор "Енергетика" от кризата. Енергийният експерт дава повече информация за политиките на Европейския съюз за възстановяване на енергийния сектор след свиването на икономиката, породено от разпространението на коронавирус, както и за бъдещето на енергийните мощности, работещи на въглища.

- Инж. Христов, как се отразиха на сектор "Енергетика" наложените мерки, които целяха да се минимизира разпространението на коронавирус в страната? Какви са прогнозите за близките месеци? Във вашето предприятие имаше няколко случая на инфектирани служители, не се стигна до затваряне.

- Да, бяха констатирани няколко случая на заразени служители на ТЕЦ Бобов дол, но нито един от тях не се е заразил на работното си място. Заразата беше внесена отвън. Надявам се всичко да е спокойно и вирусът да намали своето действие. Най-добре ще е да изчезне и целият този ужасен сценарий да спре да се развива.

По време на кризата с коронавируса се оказа, че възобновяемите енергийни източници са по-устойчиви, ако се прави сравнение с фосилните горива, каквито са въглищата. Доставките на енергия бяха изключително сериозно засегнати. Наскоро четох един анализ на Европейската комисия. Според него очакванията на най-уважаваните и доказали се през годините експерти в областта са за 20-30% спад на пазарите на слънчева и вятърна енергия.

- В каква посока са насочени политиките за възстановяване на сектор "Енергетика" след свиването му вследствие на наложените мерки за ограничаване на разпространението на коронавирус в страните на Стария континент? Как може да се излезе от тази криза, според вас?

- Мнението, което ще споделя не е само мое. Европейският съюз разработи детайлен план за възстановяване. В него се предлага паралелно съсредоточаване върху възобновяемите енергийни източници и водорода. Реално в тези технологии е бъдещето за нашия сектор. Доколкото се запознах с плановете, останах с впечатление, че изключително голям акцент е поставен на водорода.

- Вие правите ли нещо по въпроса с преминаването към по екологични източници на енергия? За никого не е тайна, че ерата на въглищата отминава.

- Да, разбира се. Водородът е отлична алтернатива, но все още е доста непозната и неразработена. ТЕЦ Бобов дол, в частност, се ориентира към заместване на част от основното гориво с биомаса. Тя е екологичен източник на енергия, в Европа е широко одобряван възобновяем източник на енергия.

- Какво наричате "биомаса"?

- Биомасата включва разнообразни отпадъчни суровини, както от горите, така и от селското стопанство. Ние използваме слама, дървесни остатъци. Понякога и слънчогледови и оризови люспи. Те са изцяло екологичен източник на енергия и горенето им при нашия тип производство по никакъв начин не вреди на околната среда. Ние ги включваме в енергийния си микс, като ги смесваме с въглищата.

- Нека се върнем към основния въпрос. Споменахте водорода. Считате ли, че е постижимо бързо да навлезе тази нова технология и с нея да се заменят съществуващите въглищни мощности?

- Едва ли. Необходими са много усилия и огромен финансов ресурс. Доколкото съм запознат, дори еколозите в Европа изразиха публично притеснението си от факта, че в плановете за възстановяване твърде много е застъпен водородът.

Поне в България е много трудно това да бъде осъществено със скоростта, с която се очаква. За въвеждането на подобни модерни технологии са необходими огромни инвестиции. Според мен за нашите географски ширини е по-постижимо, да се съсредоточим върху природния газ и добре познатите възобновяеми източници на енергия. Имам предвид за слънце, вятър и биомасата, към която ние също се насочихме. Преценихме, че въвеждането и в производството ни, ще бъде рентабилно и едновременно с това ще допринесе за подобряване на екологичните показатели на централата.

- За финал на нашия разговор, бихте ли коментирали каква е вашата прогноза за бъдещето на въглищните централи в страната и в Европа. До кога ще удължите живота им?

- Факт е, че фосилните горива нямат бъдеще. Хоризонтът за използването им е кратък. Основна причина е изчерпването на залежите. Освен това европейските директиви ни налагат да преминем постепенно към по-екологични и неизчерпаеми източници на енергия.

До колко ще се удължи животът на топлофикациите на въглища зависи от нашите усилия и решенията, които взимаме в момента. Необходимо е да се адаптираме към новите изисквания и да търсим алтернативи. Колкото по-бързо внедрим в дейността си нови по-екологични горива, толкова по-бързо ще отговорим на изискванията на Европейския съюз.