Парламентът при окончателни промени в Закона за енергетиката, с които отпада такса за пренос при износ на ток от България.

България беше единствената страна в Европейския съюз, която налагаше такова мито върху електроенергията, произведена на нейна територия.

Размерът на таксата беше малко над 5 евро за МВтч.

Отпадането на митата е вследствие на решение на Съда на ЕС в Люксембург от 6 декември 2018 г., с което се забранява държавите членки да налагат такса, облагаща износът на електроенергия, произведена на тяхна територия.