В световен мащаб 2,4 милиарда души нямат достъп до основни санитарни условия, като например тоалетни. Това има сериозни последици за здравните условия, а оттам - и за икономическия растеж. А това е двоен шанс за инвеститорите.

Все повече компании по света се ангажират с бизнес модели за справяне с този фундаментален проблем. Те се установяват на пазара, като предоставят новаторски решения на основните социални предизвикателства за хигиената, санитарната безопасност и обуздаването на разпространението на епидемии.

Инвестирането в тези компании, които осигуряват основни санитарни условия, дава възможност на инвеститорите да дадат положителен принос за обществото, като в същото време постигнат добра възвращаемост на инвестициите.

2,4 милиарда души по света нямат достъп до основни санитарни условия. Организацията на обединените нации се захвана сериозно със сложния въпрос, като включи "Чистата вода и канализацията" като шеста цел в своите 17 цели за устойчиво развитие, т.нар. Sustainable Development Goals, пише в свой анализ Томас Венд, старши директор по продажбите в германската NN Investment Partners, цитиран от Die Welt и Инвестор.

Според доклад за действителните разходи за санитария на корпорацията LIXL Group неадекватната хигиена само по себе си е струвала на света около 223 млрд. долара през 2015 г. Средно това е 0,9% от годишния брутен вътрешен продукт на страните, засегнати от липсата на санитарни съоръжения. Преди пет години този дял е 0,7%.

Индия е била най-силно засегнатата страна през 2015 г. с тежест от 107 млрд. долара, или около пет процента от брутния ѝ вътрешен продукт. Правителството обаче не е бездействало и е стартирало инициатива с цел да осигури на селското население санитарни съоръжения в цялата страна.

Инвеститорите в акции могат да окажат положително въздействие в тази област и в същото време да осъществят атрактивни вложения. За инвеститорите биха били интересни компании от частния сектор, които предлагат иновативни идеи и са икономически стабилно позиционирани, за да насърчават по-доброто снабдяване с хигиени услуги и да доставят в страни като Индия продукти, свързани със здравето.

Тук има много проекти и възможности за инвестиции. Те включват, например, компанията Hindustan Unilever (HUL), която подкрепя проекти в областта на рециклирането на вода и хигиена. През 2015 г. HUL се присъедини, наред с другото, към държавната инициатива "Чиста Индия". През 2016 г. HUL отвори центъра "Сувида", първият от вероятно многото общински центрове за хигиена в Индия. Центърът предоставя на обществото тоалетни, мивки, душове, перални машини и питейна вода. Тази инициатива помага на HUL да расте по-бързо, да укрепи репутацията си и да достигне до хората в региони, които преди това не са били достъпни за бизнеса.

Индийската компания Godrej Consumer е друг пример: компанията дължи успеха си на производството на висококачествени "зелени" продукти за крайния потребител, включително водещият на пазара базиран на хартията репелент срещу комари Good Knight Fast Card.

Японският Lixil Group също се занимава с проблема - със своя продукт Safe Toilet. Става дума са разработени като разходно-ефективно решение тоалетни за посрещане на хигиенните нужди на хората в сухи региони, особено на нововъзникващите пазари.

Дизайнът на тази много евтина тоалетна е адаптиран към местната инфраструктура за канализация и местните водни ресурси в развиващите се страни. Нужен е само половин литър вода за процеса на измиване. За сравнение, типичната тоалетна в Япония консумира около четири литра вода на изплакване.

Пазарният потенциал е огромен: Lixil планира да продаде един милион тоалетни в Индия, което не звучи амбициозно, като се има предвид, че около 600 милиона души там нямат достъп до тоалетна. Компанията вече пусна своите тоалетни на пазарите в десет страни и планира да разработи повече от 100 свързани продукти, като мивки, до 2021 г.