"Булгартрансгаз" работи активно за възможностите за диверсификация и за повишаване на сигурността на доставките на природен газ. Това каза представителят на компанията Никола Делев по време на конференция "Индустриален триатлон: Климат, енергетика и околна среда", предаде БТА. Той добави, че има редица проекти в тази посока, които вече дават своя ефект.

Благодарение на сътрудничеството на работата с операторите от съседните страни Румъния и Гърция в последните години поетапно се увеличиха значително входните и изходни капацитети на мрежите при точките на междусистемно свързване. Делев посочи, че 4,3 млн. куб, метра на ден е капацитетът за вход от Румъния през интерконектора.

Осигурен е значителен капацитет от 15 млн. куб. метра на ден за изход към Румъния по съществуващия Трансбалкански газопровод. През Кулата/Сидирокастро е осигурен пълен капацитет от 6 100 000 куб. метра на ден. Именно от този газопровод през 2019 г. бяха осъществени първите доставки на втечнен природен газ за България. От началото на миналата година се осъществява и вносът на азербайджански газ, което ще става до влизането в експлоатация на интерконектора "Ай Джи Би" (интерконектор България - Гърция).

Изключително актуален проект е разширението на подземното газово хранилище в Чирен, изтъкна представителят на "Булгартрансгаз". Наличието на достатъчен капацитет за съхранение е не просто повишаване на енергийната сигурност, но той осигурява необходимата гъвкавост на доставките, особено на алтернативните, какъвто е втечненият природен газ.

"Булгартрансгаз" е акционер с 20 процента участие в проектната компания "Газтрейд" С.А., която реализира проекта за терминал за втечнен газ край гръцкия град Александруполис, припомни Делев. Капацитетът на терминала ще бъде около 5,5 млрд. куб. метра годишно, който е предназначен за целия регион. Той се предвижда да бъде въведен в експлоатация до 1 януари 2024 г.

Развиват се и нови интерконектори със съседни на България страни, допълни Делев. Проектът "Ай Би Ес" (интерконектор между България и Сърбия) трябва да бъде приключен до края на следващата година. Капацитетът ще бъде 1,8 млрд. куб. метра годишно с възможност за реверсивен пренос.

"Булгартрансгаз" реализира още един проект за модернизация и разширение на газопреносната инфраструктура. В рамките на този проект в 4 компресорни станции на територията на България са подменени 10 компресорни агрегата, посочи Делев. Освен това са подменени 81 км газопреносна мрежа. 58 км вече са въведени в експлоатация, а 23 км, които са в района на Вълчи дол, ще бъдат въведени в експлоатация в началото на лятото, допълни Делев. В трета фаза се предвижда изграждането на една компресорна станция и около 20-километров газопровод. Това ще позволи допълнително увеличение на капацитета на газопровода "Ай Би Ес" до 2,4 млрд. куб. метра.