"Булгаргаз" предлага на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да утвърди цена на природния газ за юни от 141,28 лв. за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това става ясно от заявлението на обществения доставчик на природен газ в България, внесено в КЕВР на 31 май. Предложената цена е с 12,88 процента по-ниска спрямо утвърдената от регулатора цена за месец май от 162,17 лв. за мегаватчас.

Общественият доставчик е посочил в заявлението си всички фактори, формиращи цената на "синьото гориво" за този месец. Предложението е съобразено с договорите, по които дружеството ще купува природен газ през юни. Отчита се и фактът, че руската компания "Газпром експорт" спря доставките за България по дългосрочния договор от 27 април. В заявлението се припомня, че "Булгаргаз" на 17 септември 2021 г. удължи за трети път временния период за доставка от азербайджанска компания на временна точка Неа Месемврия (Гърция).

Количеството газ, което ще бъде доставяно на тази точка на доставка, не се посочва. В заявлението се отчитат и цените на алтернативните горива, които са в основата на цената на природния газ. Към доставната цена "Булгаргаз" ще заплаща договорените количества газ, съгласно договора и допълнителни разходи през временния период на доставка на газа на Неа Месемврия, вместо на изходна точка Комотини.

В заявлението се казва още, че са стартирали преговори за доставка на втечнен природен газ за юни, като са договорени два товара - не се уточняват обемите, нито източника и цената.

Предстои заявлението и приложените документи да бъдат обсъдени от експертите на КЕВР.

"Булгаргаз" вече обяви прогнозната си цена за юли - 142,11 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).