"Булгаргаз" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за трето тримесечие на 2019 г. в размер на 44,90 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщиха от дружеството.

В сравнение с утвърдената за второ тримесечие на 2019 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената за третото тримесечие на 2019 г. е по-ниска с 0,60 на сто или 0,27 лв./MWh, се посочва в съобщението.

Предложената по-ниска продажна цена на природния газ се дължи на договорените от "Булгаргаз" ЕАД алтернативни доставки на по-ниски цени, в сравнение с тази по дългосрочния договор с основния доставчик, уточниха от "Булгаргаз".