"Булгаргаз" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за юли в размер на 19,49 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Това съобщиха от обществения доставчик.

В сравнение с утвърдената за юни цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване от КЕВР цена на природния газ за юли е по-ниска с 4,13 процента или с 0.84 лв./MWh.

"Булгаргаз" ЕАД информира още, че прогнозната цена за август е по-ниска с 0,20 лв./MWh или с 1,03 процента от цената, предложена за юли. Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 09.06.2020 г. и е неокончателна.

Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за август ще бъде внесено в КЕВР на 11.07.2020 г., се посочва в съобщението./РУМ/