"Булгаргаз" ЕАД предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да утвърди цена на природния газ за февруари в размер на 28,92 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т. 7). Това съобщиха от обществения доставчик.

От "Булгаргаз" напомниха, че цените на европейските газови пазари са се повишили с над 16% за периода 31 декември 2020 г. - 8 януари 2021 г., като част от това увеличение се отразява и върху предложената за утвърждаване цена за февруари.

Прогнозната цена на природния газ за март на 2021 г. е 30,22 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), се посочва още в съобщение на компанията, допълва БТА.

Припомняме, че КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 януари 2021 г. в размер на 26,93 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия и те остават непроменени, съобщиха тогава от държавния енергиен регулатор.

В правомощията на КЕВР е да утвърди цена на природния газ по подадено заявление от обществения доставчик. Въз основа на предоставените данни и документи към заявлението и след проверка на направените изчисления, Комисията утвърждава цена на природния газ за съответния месец, която се прилага от първо число на месеца.