Производството на електроенергия в периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. е спаднало с 0.28 на сто спрямо периода 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г. Това показват последните оперативни данни на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/.

Данните сочат, че от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2017 г. са били произведени 33 607 357 мегаватчаса /MWh/ електроенергия, а за аналогичния период на тази година произведеният ток е 33 511 898 MWh.

Потреблението в страната за периода 01.09.2018 г. - 30.09.2018 г. спрямо 01.09.2017 г. - 30.09.2017 г. е спаднало с 4.58 пункта. Цифрите на ЕСО сочат, че през първите девет месеца на изминалата година са били изразходени 29 366 572 MWh ток, докато през аналогичния период на тази година потребеното количество електроенергия е 28 020 658 MWh.

Данните показват, че от началото на годината до 30 септември 2018 г. България е изнесла с 29.49 процента повече ток спрямо този период на изминалата 2017 г. За периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. страната ни е изнесла 5 491 240 MWh електроенергия, докато в периода 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г. - 4 240 785 MWh.

С 5.20 на сто по-малко е произведената електроенергия от базовите мощности като АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2" и т.нар. американски централи - ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3", показват още данните на ЕСО. Ако от началото на 2017 г. до 30 септември 2017 г. от базови мощности са били произведени общо 28 553 107 MWh, то за аналогичния период на 2018 г. произведеният ток от базовите централи е 27 068 501 MWh.

С 6.91 пункта по-малък е делът на възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ в преносната мрежа. През периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. техният дял е 923 047 MWh, докато за аналогичния период на 2017 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа е бил 991 527 MWh.

Вятърните електроцентрали /ВяЕЦ/ от 1 януари до 30 септември тази година са произвели с 8.41 процента повече ток или 507 430 MWh, докато за периода 1 януари до 30 септември миналата година произведеният ток от ВяЕЦ е бил 554 053 MWh. Фотоволтаичните централи /ФЕЦ/, за периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. спрямо 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г., са произвели с 0.16 по-малко електроенергия. За първите девет месеца на тази година от ФЕЦ е отчетено произведен ток от 311 151 MWh, а за аналогичния период на миналата година отчетеното количество електроенергия е било 311 649 MWh. При централите, които работят на биомаса, тази година се отчита спад на произведената електроенергия с 16.98 пункта. За периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. те са произвели 104 466 MWh, докато за аналогичния период на 2017 г. са били произведени 125 825 MWh.

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е с 12.45 на сто по-малко, показват още оперативните данни на ЕСО. От началото на годината до 30 септември 2018 г. ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с 1 280 410 MWh електроенергия, докато за същия период на миналата година участието на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа е било 1 462 501 MWh. При този сегмент спадът е най-голям при вятърните електроцентрали, които от началото на тази година до 30 септември са участвали в разпределителната мрежа с 430 432 MWh, докато за аналогичния период на миналата година тяхното участие е било 505 535 MWh.

При участието на ФЕЦ в разпределителната мрежа на страната за първите девет месеца на тази година също се отчита сериозно намаление - с 13.53 пункта. За периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г. те са участвали с 723 404 MWh, докато в периода 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г. участието на ФЕЦ в разпределителната мрежа е било 836 560 MWh. При производството на ток от биомаса обаче се забелязва увеличение с 5.12 пункта. От 1 януари до 30 септември тази година този вид централи са участвали с 126 574 MWh електроенергия, докато за аналогичния период на 2017 г. тяхното участие е било от 120 406 MWh.

През първите девет месеца на годината водноелектрическите централи /ВЕЦ/ са генерирали с 63.06 процента повече електроенергия в сравнение с аналогичния период на 2017 г. През първите девет месеца на изминалата година от ВЕЦ са били произведени 2 600 222 MWh електроенергия, а за периода 01.01.2018 г. - 30.09.2018 г на 2018 г. произведеното количество ток от ВЕЦ е 4 239 940 MWh.