За да постигнат климатичните си цели в бъдеще, много е важно страните да разполагат с бензин, дизел и керосин, които обаче не са получени от петрол, съобщава ДПА, цитиран от БТА.

Според проучване на икономическия институт Прогнос (Prognos AG) тези горива могат да бъдат произвеждани от възобновяеми източници - на разумни цени - до 2050 година. Изследването обаче отбелязва, че веднага трябва да бъдат направени нужните проучвания и средства за разработка с перспективата за постепенно, но сигурно пускане на пазара.

Изследването на Прогнос е поръчано от асоциации от петролния сектор.

За пример е взета Германия. Проучването установява, че течните горива представляват 98 процента от енергийните източници в транспортния сектор и осигуряват около 22 процента от нужната енергия за отопление. Освен това химическата промишленост използва петрола, за да покрие около три четвърти от нуждите си от суровини.

Потребителите и ключови сектори на икономиката ще продължат да се нуждаят от течни източници на енергия, изтъкна Йенс Хобом от Прогнос.

За да покрие търсенето на транспортния и химическия сектор около 60 милиона тона класически рафинирани продукти ще трябва да бъдат заменени от т.нар. е-горива - синтетични горива, основаващи се на въглероден диоксид или метан - до 2050 година. Предимството ще бъде, че инфраструктури като тръби, петролни танкери, газови станции ще могат също да се използват.

Сега синтетичните горива могат да се произвеждат на цена между 80 цента и 1,50 долара за литър.

Ключът е тази технология да се приложи в голям, промишлен мащаб, каза Хобом. Засега обаче се планират само по-малки заводи с капацитет 10 000 тона годишно до 2020 година.

Един от процесите за получаване на синтетични горива е превръщането на водород и въглерод в течен източник на енергия от възобновяеми източници - с други думи без да се използва суров петрол като основа. Нужният въглерод може да се извлича от въздуха или от биомаса. Синтетичните горива могат също така да изпускат по-малко въглероден диоксид, отколкото традиционните горива.