Групата от държави, с които се сравняват цените на лекарствата в България, се променя. Това е записано в проекта за промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Промените са предложени от здравното министерство.

Досегашните 17 държави, с които се сравняваха цените на лекарствата, продавани у нас и плащани от Здравната каса, се редуцират до 10. Това са: Белгия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Франция. 

Предлага се да има само един списък, а не както досега списъкът да се дели на първа и втора линия с държави и ако лекарството липсва в първите десет, цената се търси във вторите седем. Така от списъка отпадат Литва, Португалия и Словения, а се включват Белгия, Полша и Унгария. Причината е, че цените в новодобавените три страни са едни от най-ниските. Досега тези държави бяха в резервния списък и тяхното въздействие не се е вземало под внимание, посочва се в проекта.

За да се плаща лекарственият продукт от НЗОК, той ще трябва да се реимбурсира в пет от тези страни.

Предлага се забрана за пускане на българския пазар на лекарства в опаковки, които не се намират на пазара на другите европейски държави и така не могат да попаднат в обхвата на външното рефериране.

Цената на генеричните и биоподобните лекарства, платени от НЗОК, няма да може да е по-висока от 70 или 80 на сто от останалите референтни лекарства, които се реимбурсират.

В проекта се регламентира и дълго обсъжданото проследяване на ефекта от терапията на новите лекарства. Предвижда се такова да се извършва от 1 до 3 години в зависимост от терапевтичната схема. Ще може да се следи и ефектът за лекарствата, за които властите не са убедени, че ефективността им е целесъобразна на цената им. Проследяване ще се прави и при нови показания на медикаменти, които са използвани преди това за други заболявания.

Проследяването ще се прави в болници, спешни центрове и др. Националният съвет за по цени и реимбурсиране ще отговаря за проследяването на ефекта от терапиите, както и за извършването на оценката на здравните технологии. Заради новите му задължения съставът ще се увеличи с петима души. На шест месеца експертите ще отчитат ефекта от терапията пред НЗОК или здравното министерство.

Предлага се промяна и за реимбурсирането на лекарства от НЗОК. Касата ще плаща за медикаменти, преминали с положителна оценка на здравните технологии не само за България, но и във Франция, Англия и Германия.

Очаква се предложените мерки да съдействат за понижаване нат цените на лекарствата у нас и да намалят разходите на касата за тях.