България отчита спад на производството на бира с 4% през 2017 година, показват данни на Евростат, публикувани във връзка със Световния ден на бирата (3 август). През миналата година в страната са произведени 485 млн. литра.

Не е изненадващо, че Германия е водещият производител на бира в ЕС - 8,15 млрд. литра през миналата година, но и там производството намалява, макар и минимално.

Най-съществен е спадът на производството в Гърция - с 9% до 384 млн. литра. Истински възход отчита индустрията в Холандия - през миналата година в страната са произведени 3,9 млрд. литра, което е с 48% повече спрямо 2016 година. Великобритания също отчита ръст - с 14%.

Всъщност шест държави в ЕС са основните производители на бира - Германия (20% от общото европейско производство), Великобритания (14%), Полша (10%), Холандия (9%), Испания (9%) и Белгия (6%).

Общо в ЕС през 2017 година са произведени 41 млрд. литра бира, бележейки ръст от 2,5 млрд. литра спрямо 2016 година. Това означава, че на всеки европейски жител се падат по 81 литра бира през миналата година.

 

Част от произведената в общността бира е предназначена за износ. Най-големият износител е Холандия - с 1,9 млрд. литра, следвана от Белгия и Германия (по 1,6 млрд. литра). Франция, която е по-известна с вината си, също е сред големите износители с 0,7 млрд. литра през 2017 година.

Основният пазар на европейските пивовари е САЩ. Към страната се изнасят 31% от общия износ, или 1,1 млрд. литра бира. На второ място се нарежда Китай (520 млн. литра). Следват Канада (210 млн. литра), Корея (175 млн. литра) и Русия (138 млн. литра).

Европейците харесват своите бири и вносът е съществено по-малък. Когато става въпрос за чуждестранна бира обаче предпочитанията явно са към мексиканската, от която през 2017 година са внесени 211 млн. литра. Това е 52% от общия внос на бира от трети страни в ЕС.

През миналата година има внос и на 48 млн. литра бира от Сърбия, както и на 39 млн. литра от САЩ.

От данните на Евростат през 2017 година е видно, че в ЕС не се котира особено слабоалкохолната и безалкохолната бира. Произведени са едва 900 млн. литра (2% от общото количество произведена бира). Липсват и данни за внос на безалкохолна бира.