Преминаването на свободния пазар на електрическа енергия на голям брой потребители води до усилване на конкуренцията между търговците, а естествените сили на конкуренцията водят до намаляване на цените. Това каза Павлин Павлов от "Гранд Енерджи Дистрибюшън", с когото разговаряме по тази важна тема.

- Г-н Павлов, вие отговаряте за клиентите на един от утвърдените търговци на електрическа енергия Гранд Енерджи Дистрибюшън. Със сигурност сте достатъчно информиран за случващото се в сектора. Можете ли да ни кажете колко фирми ще трябва да преминат на свободния пазар на електрическа енергия след 1 октомври?

- Разбира се. Промяната засяга 300 000 фирми. Говорим за потребление от над 5 милиона мегаватчаса на година.

- Могат ли търговците на електрическа енергия да поемат стотици хиляди нови клиенти?

- До месец юли със сигурност ще има сериозни промени за търговците. За да поемем този огромен брой нови клиенти, всички или повечето ще разраснем съществено своята дейност. Със сигурност в отделите за работа с клиенти към компаниите в нашия сектор ще бъдат наети нови служители, за да поемат увеличения обем договори, които трябва да бъдат обслужвани.

Мога да дам за пример Гранд Енерджи Дистрибюшън. Ние сме сред фирмите с най-много клиенти от търговците, но в момента осигуряваме електрическа енергия на 10 000 обекта. Сами можете да направите сравнение между нашите 10 000 обекта като голяма компания в търговията с електрическа енергия и няколко стотин хиляди обекта, които трябва да преминат към услугите на търговец на електрическа енергия до края на юни догодина. Държавата предостави преходен период от 9 месеца на стопанските потребители, за да могат да се информират достатъчно какво се очаква от тях и едновременно с това самите търговци да могат да се подготвят да администрират всички тези нови клиенти.

- Колко от тях ще са на свободния пазар от 1 октомври?

Според прогнозите на експертите се очаква около 20% от фирмите в България да излязат на свободния пазар от 1 октомври. Но трябва да отчетем и че от 2013 година всички предприятия, които са на средно напрежение излязоха на свободния пазар. По моя информация актуална към месец юли, тогава над 120 000 обекта са били на свободния пазар.

- Кога се очаква да стане факт пълната либерализация на пазара?

- Доколкото знам до 2025 година. През следващата година вероятно ще бъде обявен срок, в рамките на който всички домакинства също трябва да преминат на свободния пазар на електрическа енергия. На практика регулирания пазар ще бъде напълно заличен.

- Какво ще донесе това за потребителите? Излизането на свободния пазар добре ли е за тях?

- Преминаването на свободния пазар на електрическа енергия на голям брой потребители води до усилване на конкуренцията между търговците, а естествените сили на конкуренцията водят до намаляване на цените. Това е основният позитив за потребителите. Вече няма да заплащат електричеството, което потребяват по цени, определени от държавата.

Напротив - ще получат правото свободно да ги договарят и измежду всички оферти да изберат тази, която в най-пълна степен отговаря на техните желания, възможности и условия.