2 милиона българи са застрашени да загубят собствеността върху ценните си книжа, придобити по време на приватизацията. За това предупреди по bTV Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

"Ако този законопроект бъде приет, ще бъде конфискувана собствеността на 2 милиона български граждани. Нашата позиция е за оттегляне на този законопроект. Синдикатите имаха и още по-остра позиция. Те заговориха за протести, за напускане на тристранката. Поискали сме всички заедно среща с премиера", каза Велев.

Законодателят твърди, че намерението е чрез проекта да се раздвижи пазарът, както и да се защитят миноритарните акционери, добави той.

"В момента акциите, които българските граждани имат придобити като безплатни такива при приватизация на предприятия, се съхраняват в Централния депозитар по техни лични сметки. Вместо да се направи лесно информирането кой какви акции има, се казва, че имат една година, за да ги преместят от там към подсметка в инвестиционен посредник, където ще дължат такси и ще носят риска на инвестиционния посредник. Ако не го направят, те ще бъдат иззети във фонд без тяхната воля", обясни Васил Велев.

По негово мнение няма европейска норма, която да кара гражданите да правят това и в нито една държава подобно нещо не се прави.

"Това е посегателство върху частната собственост, противоречи на Конституцията, влошава бизнес климата и ощетява хората", отбеляза Велев.

Десетки хиляди граждани имат пакети акции от порядъка на 1000-2000 лв. Други пакети от акции са от порядъка на десетки хиляди левове. Има редица бивши приватизационни фондове, където цената на пакет акции, които гражданите притежават, са стотици левове. Има и такива, които са с хиляди левове изтъкна председателят на АИКБ.

"Искаме хората да имат лесен достъп до информация. Административно да се облекчат процедурите и да поевтинеят - и за наследяване, и за управление на тези акции, както и хората доброволно да изберат какво да правят с акциите си", категоричен бе Васил Велев.