Оборотите в търговията на дребно ускоряват ръста си през окотомври, показват календарно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).

През есенния месец оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени, нараства с 0,5% спрямо септември и с 4,9% на годишна база.

На годишна база оборотът на търговията на дребно нараства по-значително при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - със 17,4%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 16%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 10,4%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - със 7,3%.

Намаление е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - със 7,1%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1,7%.

През октомври се наблюдава по-значителен ръст на оборота спрямо септември при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 4,4%, и в търговията с фармацевтични и медицински стоки - с 3,4%.

В НСИ изчисляват, че има намаление при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2,8%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1,6%.