Единадесет водещи производители на етерични масла в България се обединиха в сдружение "Дестилирано в България" на 16 юни 2022 г. в Стара Загора, съобщиха организаторите. Намерението е да се създадат условия за устойчиво развитие на етерично-маслената промишленост в страната, като съдейства за решаването на общите проблеми в сектора, създаването и внедряването на единни стандарти, насърчаване на образователната и научноизследователска дейност и издигане имиджа на страната като доставчик на етерични масла.

Сдружението обединява компаниите БГ Ойлс, Гален-Н, Джамбаз груп, Есетере България, ЕТ "Арко-Иван Пенев", ЕТ "Митко Алексиев", ЕТ "Слави-Младен Демиров", Лавена, Павлови Фууд Индъстрийс, Робертет България, Стройкомерс-ТТ.

Общият преработвателен капацитет на дестилериите е над 630 куб. метра, а преработваните култури включват маслодайна роза, лавандула, маточина, бял равнец, салвия, тамян, смирна и др. Сдружението е готово да приеме всички дестилатори на етерично-маслени култури в страната, които отговарят на условията за членство и приемат етичния му кодекс.

В управителния съвет на "Дестилирано в България" влизат Николай Ненков от "Гален-Н", Пламен Николов от "Есетере България", Константин Шаламанов от "Лавена" АД, и Иван Пенев, а за председател на УС бе избран Николай Вълканов.

България е водещ световен производител на розово, лавандулово и други етерични масла и нашето качество се цени високо от международните клиенти. Същевременно секторът е изправен пред сериозни предизвикателства, свързани с растящи производствени разходи, липса на работна ръка и потиснати цени, заяви Николай Вълканов, като отбеляза необходимостта да се работи за създаването стандартизирани продукти, да се подпомага научната и развойната дейност за да се постигнат конкурентни предимства.

Износът на етерични масла от България се е утроил през последното десетилетие, като през 2021 г. неговата стойност възлиза на над 100 млн. щатски долара, по данни на ИнтелиАгро. Секторът е експортно ориентиран като положителното му търговско салдо за миналата година е 94 млн. щатски долара.