Потреблението на шоколад в България средно на лице от домакинството е 1,6 кг през 2019 г. През 2020 г. се задържа на също ниво, за да се качи до 1,9 кг през 2021 г.

По случай Деня на шоколада - 7 юли, Националният статистически институт "почерпи" потребителите с данни за производството, продажбите и потреблението на шоколад в България.

Източник: НСИ

Първият шоколад у нас е произведен през 1901 г. в София от Велизар Пеев, който учил занаята в Париж. През 1924 г. той създава и първата шоколадова фабрика в Своге с близо 300 работници и над 170 машини.

Идеята за празника се ражда във Франция и за първи път е отбелязан през 2009 година.