Общите месечни приходи за април в размер на 1107,6 млн. лева превишават постъпленията през същия месец на миналата календарна година с 288,5 млн. лева (35,2%), като по-високи постъпления се отчитат при ДДС при внос и митата, съобщиха от Агенция "Митници".

Приходите от ДДС при внос възлизат на 594,9 млн. лева и регистрират ръст от 69,9%, с 244,7 млн. лева повече в сравнение с месец април 2021 г. като така отбелязват най-висока стойност, отчитана като месечен приход от този приходоизточник.

Постъпленията от мита за месец април 2022 г. отбелязват абсолютен рекорд на месечна база като достигат 43,2 млн. лева, което е с 23,0 млн. лева (114,3%) повече в сравнение с април 2021 г.

468,5 млн. лева са касовите приходи от акцизи през месец април 2022 г., което е с 20,4 млн. лева повече от отчетените през същия месец на предходната година. През този месец вече не се наблюдава и влияние върху ритмичността на приходите в следствие на въвеждането на нов образец на бандерол (в сила от 01.01.2022 г.).

През периода януари-април 2022 г. приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, администрирани от Агенция "Митници" са в размер на 3943,6 млн. лева. Постъпленията са с 905,6 млн. лева (29.8%) над отчетените 3038,0 млн. лева през сравнимия период на 2021 г.

По прогнозни данни общите приходи на Агенция "Митници" за май 2022 г. ще надминат размер от около 1100 млн. лева и ще бъдат около 30% над събраните през май 2021 г.

В съответствие с принципа на прозрачност и откритост Агенция "Митници" публикува в началото на всеки календарен месец в секция "За нас - Агенцията в цифри и факти" данни за изпълнението на приходите по пера.