Комисията за финансов надзор (КФН) е открила производство по принудителна ликвидация на застрахователна компания "ЗК Юроамерикан" АД. Това става ясно от решение на регулатора от 11 март.  Гаранционният фонд е определен за ликвидатор на застрахователя с отнет лиценз. 

Припомняме, че КФН отне лиценза на застрахователна компания на 17 декември 2019-а. Причина за тази стъпка бяха констатираните груби нарушения на Кодекса за застраховането.

В основанията за отнемане на лиценза беше посочено, че компанията не разполага със система на управление с адекватна, ефективна и прозрачна организационна структура, която да осигурява надеждно и разумно управление на дейността й. Проверката на Комисията за финансов надзор показала още, че застрахователят не разполага с Информационна система, каквото задължение има според Кодекса на застраховането.

В съобщението на КФН се казваше още, че Стефан Петров Стефанов е назначен от комисията за квестор на застрахователната компания до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството. Наличието на квестура пък забранява на компанията да сключва нови застраховки и да се разпорежда с активите си.

Припомняме, че "Юроамерикан" АД беше една от трите компании, в които Комисията за финансов надзор вкара квестори още през 2017 година. Това я нареди до застрахователното дружество "Надежда" и взаимозастрахователната кооперация "СиВЗК", на които също бяха отнети лицензите. 

Уточняваме, че застрахователна компания "Юроамерикан" е актуалното име на здравноосигурителното дружество "Планета", създадено през 2004-а.