Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност в България се увеличават въпреки пандемията. Това е видно от сатистиката на Българската народна банка (БНБ) към декември 2020 г.

В края на годината средствата на дружествата възлизат на 9.192 млрд. лв., като техният размер се увеличава със 715.9 млн. лв. (8.4%) в сравнение с края на декември 2019 г. (8.477 млрд. лв.) и със 144 млн. лв. (1.6%) спрямо края на третото тримесечие на 2020 г. (9.048 млрд. лева).

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 512.6 млн. лв. (8.5%) - от 5.997 млрд. лв. към края на декември 2019 г. до 6.509 млрд. лв. към края на същия месец на 2020 г. и нарастват с 81.1 млн. лв. (1.3%) спрямо края на септември 2020 г. (6.428 млрд. лева). 

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 203.3 млн. лв. (8.2%) - от 2.480 млрд. лв. към края на декември 2019 г. до 2.683 млрд. лв. към края на същия месец на 2020 година. Спрямо края на септември 2020 г. (2.620 млрд. лв.) те нарастват с 62.9 млн. лв. (2.4%). 

Привлечените средства от дружествата,

извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2020 г. са 9.192 млрд. лева. Собственият капитал е 2.711 млрд. лв. към края на декември 2020 г., като нараства със 184.7 млн. лв. (7.3%) спрямо края на декември 2019 г. (2.526 млрд. лева). Към края на декември 2020 г. застрахователните технически резерви нарастват на годишна база със 193.3 млн. лв. (3.8%) до 5.235 млрд. лв. при 5.042 млрд. лв. към края на декември 2019 година.