При евентуално прехвърляне правата на държавата върху 75 на сто от капитала на "Слънчев бряг" АД в полза на Община Несебър, държавата ще бъде лишена от правомощия, както и ще съществуват потенциални рискове като ново застрояване в курорта, което вече е нежелателно, разпоредителни сделки с транспортната или с ВиК инфраструктурата, регламентации, които ще са изцяло в частен интерес и др.

Това каза изпълнителният директор на дружеството Златко Димитров. Той направи това изказване, след като днес общинските съветници в Несебър приеха на извънредна сесия предложението кметът на общината да стартира преговори с правителството за прехвърляне собствеността на инфраструктурата на "Слънчев бряг" АД на местната община, предаде БТА.

Развитието на туризма е държавна политика и пътят за разрешаването на проблемите по инвестиране в инфраструктурата на националните курорти, в т.ч. и за курорта "Слънчев бряг", е чрез приемането на наредбата за националните курорти, посочи Димитров. Той информира, че активите на дружеството включват земя, сгради, алеи, тротоари, водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, техника и апаратура на стойност стотици милиони левове.

"Слънчев бряг" АД има статут на публично дружество и неговите акции се търгуват на Българската фондова борса. Акционерите на дружеството са общо 4246 души.

Въпреки, че според нашите юристи дори и това прехвърляне на собствеността да се случи, при смяна на собственика на 75 процента от капитала, няма как да доведе автоматично до възможността с бюджетни средства на общината да се финансират дейности на дружеството в "Слънчев бряг". Акционерното дружество е самостоятелен търговски субект и съответно транспортната инфраструктура няма да придобие статут на публична общинска собственост. А общината не може да изразходва бюджетни средства за дружествено имущество, заяви Димитров.