За първи път в "Топлофикация Русе" ЕАД се проведе Ден на отворените врати. На всички желаещи да посетят Предприятието през целия ден бе осигурен свободен достъп.

"Взехме решение да направим Ден на отворените врати при нас, за да могат гражданите да видят как се произвежда електро и топлоенергия и да покажем какво в действително се оползотворява при нас. Надяваме се след днешния ден да спрат всички спекулации, на които станахме свидетели пред последните месеци." Това каза директорът на "Топлофикация Русе" ЕАД инж. Севдалин Желев по време на Деня на отворените врати.

Той отново подчерта, че не те са причината за замърсяването на Русе.

"Спазихме стриктно изискванията на РИОСВ-Русе и на всеки комин имаме мониторингов контрол на изходящите димни газове. В края на миналата година, след влезлите в сила промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, вече при нас има постоянно видео наблюдение. Чрез него РИОСВ и Община Русе могат в реално време да следят какви горива се изгарят.", подчерта инж. Желев. Той обясни, че чрез монтираните електрофилтри, се улавят финните прахови частици и няма възможност да се получи замърсяване на въздуха без да бъде регистрирано от станцията за емисионен контрол.

"Топлофикация Русе" ЕАД не разполага със съоръжения, в които могат да се изгарят пластмаси и всякакви видове други отпадъци и никога не е изгаряла или оползотворявала такива", категорично заяви инж. Желев и обясни, че при тях се използват вносни висококалорични и ниско сернисти руски въглища, като разказа, че те се смилат на финни прахови частици посредством барабанни топкови мелници и впоследствие се вдухват в пещните камери на котлите.

Пред гражданите инж. Желев разказа за техните бъдещи проекти, свързани с газификация на два от техните котли.

"Парогенератори 8 и 4 в момента са в процес на газифициране.", поясни още той. "На площадката се съхранява закупено ново оборудване за модернизация на парогенератор 5, в който се предвижда да се изгарят български въглища.", допълни още той.

Снимка: ТЕЦ Русе

По време на отворените врати директорът на "Топлофикация Русе" ЕАД Севдалин Желев, заедно с експерти на Дружеството показаха на живо всички съоръженията в Централата. Посетителите видяха гориво-транспортните ленти, открития въглищен склад и складовете за съхранение на биомаса, разтоварището за слънчогледова люспа, турбо-генераторите, електрофилтрите, мрежовата помпена станция, както и станцията за емисионен контрол и командния пулт.

От дружеството се надяват въпросната инициатива да скъси дистанцията с клиентите и медиите и са уверени, че са успели да разсеят спекулациите, че са основни замърсители на въздуха в града.