Независимият преносен оператор ICGB, който отговаря за търговската експлоатация на интерконектора Гърция-България, стана пълноправен член на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи - (The European Network of Transmission System Operators for Gas - ENTSOG), съобщиха от компанията.

Ролята на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи е да улеснява и подобрява сътрудничеството между националните оператори на газопреносни системи (TSO) в Европа, да гарантира развитието на общоевропейска преносна система в съответствие с енергийните и климатични цели на Европейския съюз.

Кандидатурата за членство на ICGB беше одобрена с пълно единодушие по време на Общото събрание на ENTSOG. В организацията членуват общо 43 преносни оператора от страни членки на ЕС.

Сред ангажиментите на ENTSOG са и разработване на мрежови кодекси за пазара и експлоатация и развитие на системата, което включва разпределение на капацитет, мрежова свързаност и оперативна сигурност. Организацията предоставя редовна информация за доставките и търсенето на газ на европейския пазар осигурява общи оперативни инструменти с цел гарантиране на мрежовата сигурност и надеждност.

ICGB има стриктни ангажименти за прозрачност на своята дейност и е задължен да предоставя системно публична информация за количествата природен газ, пренасяни по интерконектора Гърция-България. Информацията е достъпна по всяко време на онлайн платформата на ENTSOG.

Акционерна структура на вече сертифицираната проектна компания ICGB

Схема: ICGB