Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов по повод десетки жалби на граждани за неоснователно, по техните сигнали, завишени сметки за март 2020 г., начислени от "Топлофикация София" ЕАД. Това съобщиха от службата на омбудсмана.

Междувременно КЕВР и "Булгаргаз" обсъдиха предложеното ново поевтиняване на природния газ от месец май.

В писмото си от 22 април общественият посредник настоява КЕВР да даде възможност на потребителите да заплатят сметките за парно за март едва след като те бъдат изчислени правилно, като в кратки срокове информира гражданите за своето решение.

Енергийният регулатор съобщи на 21 април, че започва извънредна проверка за ценообразуването на сметките на "Топлофикация София" за указания период - отново след получени сигнали и публикации в медии за завишени сметки. КЕВР предупреди дружеството, че ако констатира нарушения, ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки.

От "Топлофикация - София" признаха, че сметките са по-високи, но оправдаха поскъпването с по-студеното през март (спрямо миналия март) време и извънредното положение, което затворило хората по домовете им.

"Рязкото увеличение на мартенските сметки за топлинна енергия е некоректно и неразбираемо и предвид факта, че сметките през отоплителния период са прогнозни - на база потребено количество топлинна енергия за отопление за предходния отчетен период", категорична е доц. Ковачева.

"Очаквам от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде извършена обективна и безпристрастна проверка, както и да ме уведомите за резултатите от нея", пише омбудсманът. И отправя препоръка (с оглед на правомощията на институцията й) КЕВР да информира "по ясен и разбираем начин обществеността за направените констатации, като при установяване на нарушения на нормативната уредба, касаеща формирането на задълженията за топлинна енергия", да предприеме "незабавни действия за недопускане в бъдеще на подобни случаи".

Прокуратурата не остана по-назад в създалата се ситуация. На 22 април Върховната административна прокуратура съобщи, че е ангажирала "КЕВР да упражни правомощията си за определяне на цените на топлинната и електрическа енергия в съответствие със заявените по-ниски цени от "Булгаргаз" ЕАД за продажба на природен газ".

ВАП използва медийни публикации, за да сезира КЕВР да провери и заявените искания до регулатора за повишаване на цената на топлинната и електрическа енергия.

Каква ще е цената на газа и ще се отрази ли на топлоподаването

В КЕВР днес дистанционно бе обсъдено заявлението на "Булгаргаз" ЕАД за намаление на цената на природния газ с 6,67 процента за месец май.

В заявлението на "Булгаргаз" от 10 април е посочено, че общественият доставчик предлага да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в размер на 23,52 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е намаление в сравнение с действащата цена с 1,68 лв./MWh или с 6,67 процента. Действащата в момента цена за април е 25,20 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов, след включването по Skype, каза, че докладът на обществения доставчик обективно отразява предоставената информация за образуване на цената за май. Той допълни, че за да бъде напълно актуална цената на природния газ за следващия месец, "Булгаргаз" на 1 май сутринта ще предостави още по-актуална отчетна информация за цените на спот пазара. Той отбеляза, че ако цените на спот пазара спаднат още, "Булгаргаз" ще предложи още по-голямо намаление на цената на природния газ за май.

Според сключеното между "Булгаргаз" ЕАД и руската компания "Газпром експорт" допълнение на договора за доставка на природен газ цената на природния газ се изчислява всеки месец и се образува по хибридна ценообразуваща формула, включваща петролна компонента и хъбова индексация.

Цената природния газ за следващия месец ще бъде окончателно решена на 1 май от 14.00 часа на закрито заседание на КЕВР, съобщи председателят на регулатора Иван Иванов.

От цената на природния газ зависи цената на топлоподаването, предложено от топлофикациите, които ползват синьо гориво. След силно намаление на цените на газа от 1 април, последва и осезаемо поевтиняване на услугите на топлофикациите (на газ) от същата дата. Новите цени на топлинната енергия КЕВР ще определи преди 1 юли, за да влязат в сила от тази дата, като дотогава предстоят още две корекции на цените на природния газ - за месеците юни и юли.