Във връзка с развитието на епидемиологичната обстановка в страната, обявеното извънредно положение и разпоредбите на компетентните органи, Ви уведомяваме, че ОЗОК ИНС АД продължава да работи, при повишени мерки за общата ни безопасност.

Призоваваме Ви да посещавате нашите офиси, само след съгласуване по телефона и препоръка от наши служители, ако е невъзможно да бъдете обслужени от разстояние.

В тази връзка апелираме,

I. ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПОЛИЦИ:

Ако сте клиент:

Препоръчваме Ви да се свържете по телефона с нашите офиси, и да уточните и размените по e-mail условията, информацията, данните и документите, необходими за сключването на нужната ви полица, за да намалим максимално времето на престой в офисите ни.

Желателно е кореспонденцията да се осъществява с куриери и само в краен случай, чрез посещение в офисите ни. В тези случаи е необходимо да сте снабдени с предпазни маски или шал.

В офисите няма да се допускат лица с видими симптоми на респираторно заболяване. Останалите ще бъдат допускани и обслужвани по един. Моля, изчаквайте реда си навън, на достатъчно разстояние помежду си, в случай на наличие на опашка или шал.

В офисите няма да се допускат лица с видими симптоми на респираторно заболяване.

Останалите ще бъдат допускани и обслужвани по един. Моля, изчаквайте реда си навън, на достатъчно разстояние помежду си, в случай на наличие на опашка.

Ако сте застрахователен посредник:

Напомняме Ви, че през уеб-базирания портал WWWINS, можете да издавате повечето от масовите застраховки предлагани от дружеството.

Моля, изпращайте документите, необходими за сключване на полица по електронна поща на обслужващия Ви офис на Дружеството.

По същия ред ще се приемат и периодичните посреднически отчети.

Всички оригинални подписани документи и отчети, ще бъдат представени след изтичане на извънредното положение, обявено от Народното събрание на РБългария.

II. ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ

За да ни уведомите за събитие и да предявите претенция,

ВАШИТЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОЧАКВАМЕ:

При настъпили събития по всички видове застраховки (Злополуки, Медицински застраховки, Имущество, Отговорности и др.) с изключение на Каско на ППС, очакваме вашите уведомления на следният мейл:

claims@ozоk.bg

При настъпили събития по застраховки Каско на ППС, очакваме вашите уведомления на следният мейл:

autoclaims@ozok.bg

В случай на необходимост от заявяване на първичен и/или последващ оглед и посещаване на място на адрес, очакваме исканията ви на следният мейл:

autoclaims@ozok.bg

Типови уведомления може да намерите на сайта ни www.ozоk.bg

СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯТА:

  • Ще регистрираме вашата преписка и ще ви уведомим за номера й;
  • Ще ви дадем инструкции за изпълнение - за намаляване и/или ограничаване на
  • вредите;
  • Ще ви дадем указания за комплектоване на преписката;
  • Ще ви укажем пълно съдействие в слуай на необходимост от допълнителна информация за нашите услуги;

КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА ЗАБРАВЯТЕ?

  • Не забравяйте да ни посочите e-mail адрес и телефон за връзка за контакт с вас и/или упълномощено от вас лице;
  • Не прилагайте снимки, документи или други файлове, когато ни уведомявате за събитие с писмо по електронната поща, те ще ви бъдат поискани в последствие.

Призоваваме при възможност цялата налична документация събрана от Ваша страна (оригинали и копия) да се изпраща еднократно при приключване на преписката, а кореспонденцията да се води по мейл.

Бъдете здрави!

ЗД "ОЗОК Инс"