Компанията "Сити иншурънс" (City Insurance), която е лидер на пазара на застраховки "Гражданска отговорност" в Румъния, е поставена под специално управление на Фонда за гарантиране на застраховките и глобена с общо 11 милиона леи (2 234 751 евро), съобщи днес Агенцията за финансов надзор, цитирана от телевизия Диджи 24.

Според информации в румънските медии компанията има проблеми с платежоспособността. Поставянето под специално управление през следващите четири месеца, което може да бъде удължено, е било последното възможно решение.

Освен това "Сити иншурънс" е глобена с близо три милиона леи за констатирани нередности и трябва да представи план за финансово съживяване. Осемте членове на ръководството на компанията са глобени по един милион леи и са получили забрана да участват в бъдеще в ръководните й органи.

"Решението, взето от съвета на Агенцията за финансов надзор, е твърд сигнал, че искаме компанията да влезе в законно положение, в интерес на потребителите и в интерес на целия застрахователен пазар. Дружеството ще бъде поставено за известен период от време под специалното управление на Фонда за гарантиране на застраховките, за да бъде поставено в естествената си рамка за функциониране, в която да докаже, че отговаря на минималните капиталови изисквания и че може да изплаща поетите задължения, съответно изплащане на щети към онези, които имат застрахователни полици в това дружество", заяви директорът по комуникации на Агенцията за финансов надзор Дан Апостол.

Полиците на "Сити иншурънс" продължават да бъдат валидни, а клиентите на компанията могат да получат обезщетение въз основа на претенция за щети, каза още Дан Апостол, цитиран от Диджи 24.

"Сити иншурънс" е лидер на пазара на застраховки "Гражданска отговорност" в Румъния, а заедно с дружеството, което е на второ място, държи близо 75 процента от румънския пазар. Компанията предлага застраховки "Гражданска отговорност" на ниски цени, под тези на конкуренцията, а приходите, съотнесени към обезщетенията, създават проблеми, които личат при бавното изплащане на обезщетения и проблемите, свързани с разрешаването на претенциите, отбелязва Диджи 24.

Въпреки че е радикално решение, поставянето под специално управление не означава край на пътя за "Сити иншурънс". Компанията "Евроинс", която предлага същите застраховки, бе в такава процедура и се възстанови, припомня телевизията.